الکترولیت‌ها در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا بخش اول: الکترولیت‌های‌مایع

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در سال‌های اخیر سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا به دلیل قیمت ارزان و دردسترس بودن برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا دارای بخش‌های مختلفی بوده که یکی از اجزاء اصلی این افزاره‌ها، الکترولیت‌ها هستند. الکترولیت نقش تولید الکترون-حفره برای بازگشت ماده رنگزا به حالت پایه را دارد. یک طبقه مهم از الکترولیت‌ها، الکترولیت‌های مایع بوده که معروف‌ترین آن‌ها زوج اکسید/کاهش ید/تری‌یدید است. به طورکلی یک الکترولیت مایع شامل سه جزء اصلی حلال، رساناهای یونی و افزودنی‌ها هستند. هدف از این مقاله معرفی و تشریح اجزاء الکترولیت‌های مایع شامل مواد، اجزاء و اتصال آن‌ها است. درنهایت مختصری درباره چشم‌اندازها و عملکرد الکترولیت‌های مایع بحث می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrolye in Dye-Sensitized Solar Cells Part A: Liquid Electrolytes

نویسندگان [English]

  • Shohre Rouhani
  • Mozhgan Hosseinnezhad
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In recent years, dye-sensitized solar cells have been considered for low cost and availability for conversion of solar energy to electrical energy. Dye-sensitized solar cells have varied componenets, one of the main components of this devices is electrolyte. Electrolytes play the role of electron-hole generation to return dye-molecules to the grand state. An important group of electrolytes is liquid electrolyte that the most famous of these is iodide/triiodide. Generally, a liquid electrolyte contains three main componenets of the solvent, ionic conductors and additives. The aim of this article is introduce and describe the components of the liquid electrolye including manterials and components. Finally, some brief oulook and performance of the liquid electrolytes are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye-sensitized olar cells
  • Electrolyte
  • Solvent
  • Ionic Liquid
  • Photocurrent