مروری بر پوشش‌های تاخیرانداز حریق

نویسنده

کارخانجات چسب و رنگ بهسازان برنا انرژی پارس (بپکو)

چکیده

از آنجایی‌که در سال‌های اخیر بحث مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر آتش اهمیت زیادی پیدا کرده است، در این مقاله به بررسی انواع پوشش‌های تاخیرانداز حریق پرداخته خواهد شد. این پوشش‌ها معمولا روی سازه‌های فلزی یا دیوارهای ساختمانی اعمال شده و سبب تاخیر در نشر و گسترش آتش می‌شوند. در حال حاضر پوشش‌های تاخیرانداز حریق به دو گروه کلی رنگ‌های تاخیرانداز حریق و پوشش‌های معدنی طبقه‌بندی می‌شوند. رنگ‌های تاخیرانداز حریق نیز به دو گروه کلی رنگ‌های متورم‌شونده و غیرمتورم‌شونده تقسیم می‌شوند. هر کدام از این پوشش‌ها با توجه به ضخامت فیلم اعمال‌شده، مقاومت‌های متفاوت بین 30 دقیقه تا 4 ساعت در برابر نشر آتش دارند. در این مقاله به مطالعه انواع این پوشش‌ها و اجزا تشکیل‌دهنده آنها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1396.7.4.3.9

عنوان مقاله [English]

Review on Fire Retardant Coatings

نویسنده [English]

  • Armin Hajibaba
Behsazan Borna Energy Pars Company (BEPCo.)
چکیده [English]

Due to the importance of fire resistant subject in the safety of buildings, the present article reviews on the various types of fire retardant coatings. These coatings are usually applied on architectural wall and metal structure for resisting against fire propagation. Fire retardant coatings are classified into two groups: fire retardant paints and mineral coatings. Fire retardant paints are divided to intumescent and non- intumescent paints. The resistance of fire retardant coatings is varied from 30 min to 4 h, depending on dried film thickness. This article studies on the different types of fire retardant coatings and their ingredients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire retardant coatings
  • Ammonium polyphosphate
  • Intumescent coatings
  • Mineral coatings