مروری بر مواد رنگزا: انواع، پیشرفت‌ و سازوکار عملکرد آن‌ها به‌منظور کاربرد در سلول‌های‌ خورشیدی آلی

نویسندگان

1 گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه کاربرد انرژی‌های نو و در راس آنها انرژی خورشیدی بدلیل ظرفیت بالا، دسترسی آسان و هزینه‌های پایین بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. بنابراین درک و شناخت روش‌های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی در توسعه کاربرد این انرژی تاثیر بسزایی دارد. سلول‌ خورشیدی دستگاهی است که انرژی خورشیدی را طی پدیده فوتوولتائیک بطور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌‌کند. دو گروه مهم از سلول‌های خورشیدی شامل سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا و سلول‌های خورشیدی پلیمری می‌‌باشند که نقطه تمرکز مقاله مروری پیش رو نیز هستند. از اجزای اصلی سلول‌های خورشیدی، ترکیبات جاذب نور یا تولید‌کننده الکترون-حفره می‌‌باشند. در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا، مواد رنگزا مسئول جذب نور و انتقال الکترون به نیمه‌هادی می‌‌باشد. از اینرو، شناخت ساختار و عملکرد ماده رنگزا در سلول خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌همین دلیل معرفی مواد رنگزا، سازوکار عملکرد و پیشرفت‌های حاضر در ارتباط با کاربرد آن‌ها در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا ارائه شده است. همچنین اخیرا کاربرد ماده رنگزا در سلول‌های خورشیدی پلیمری نیز مشاهده شده است و در این مقاله، به نمونه‌هایی از این پیشرفت‌ها اشاره شده است. درنهایت سازوکار عملکرد ماده رنگزا در حضور پلیمر (سازوکار فورستر) در سلول‌های خورشیدی پلیمری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Dyes: Types, Improvement and their Performance Mechanism for Application in Organic Solar Cells

نویسندگان [English]

  • Sholeh Kazemifard 1
  • Leila Naji 1
  • Faramarz Afshar Taromi 2
1 Department of Chemistry, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Today, scientists pay much attention to application of renewable energy resources, especially solar energy, due to its high capacity, availability and low cost. Thus, understanding and realizing the methods to covert solar energy to electricity is a key to improvement of this technology. Solar cells are devices that convert directly solar energy to electricity based on photovoltaic effect. Two main categories of solar cells including dye sensitized solar cells DSSCs and polymer solar cells PSCs have been considered in the present review paper. Photon absorber materials or electron-hole generators are one of the main components in the structure of solar cells. In DSSC, dye absorbs light and transfer electron to semiconductor material. Therefore it’s an important parameter to recognition the dye structure and performance. So, different dyes introduction, performance mechanism and their improvement for application in DSSCs is considered in this paper. Also in recent years, application of dyes in PSCs has been reported; therefore some of these applications have been investigated. Finally, the performance mechanism of dye in the presence of polymer Forster Mechanism in PSCs is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer Solar Cell
  • Organic dye
  • Dye sensitized solar cell
  • Energy level
  • Metal complex