مروری بر روش‌های بهبود نانولوله‌های TiO2 برای استفاده در تجزیه فوتوکاتالیستی مواد رنگزا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

چکیده

سالانه مواد رنگزا‌‌‌‌‌‌‌‌ زیست تجزیه‌‌‌‌ناپذیر موجود در صنایع نساجی، چرم‌‌‌‌، کاغذ، غذایی، سل‌‌‌‌های فوتوالکتروشیمیایی به جریانات طبیعی آب تخلیه می‌‌‌‌شود. آرایه‌‌‌‌های نانولوله‌‌‌‌ای بسیار منظم TiO2 تهیه شده با آندایزینگ تیتانیم، به‌دلیل سطح ویژه بزرگ، توانایی اکسیدکنندگی قوی و عملکرد عالی انتقال بار، در سال‌‌‌‌های اخیر به طور گسترده به عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه مواد رنگزا‌‌‌‌‌‌‌‌ به کار می‌‌‌‌رود. با این وجود، معایب TiO2 گاف انرژی وسیع (eV 2/3-3) و نرخ بالای بازترکیب الکترون- حفره حاصل از نور است که کاربرد نانولوله‌‌‌‌های TiO2 را در استفاده از نور مرئی برای تجزیه آلودگی‌‌‌‌های آلی محدود می‌‌‌‌کند. به ‌‌‌‌این منظور در سال‌‌‌‌های اخیر تلاش‌‌‌‌های بسیاری برای اصلاح نانولوله‌‌‌‌های TiO2، برای افزایش جذب نور تا محدوده نور مرئی، محدود نمودن گاف انرژی، افزایش مساحت سطح و جلوگیری از بازترکیب حامل‌‌‌‌های بار، صورت گرفته است. برای غلبه بر این محدودیت‌‌‌‌ها و افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نانولوله‌‌‌‌ها روش‌‌‌‌های مختلفی بررسی شده است که عبارتند از: آرایش با ذرات فلزات نجیب، آلایش با عناصر فلزی، اصلاح با نیمه‌‌‌‌رسانا و آلایش با عناصر غیرفلزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review on Modification Methods of TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Degradation of Dyes

نویسندگان [English]

 • mehri maghsoudi 1
 • Shahin khameneh Asl 2
1 Department of metallurgy, Tabriz University
2 Department of metallurgy, Tabriz University
چکیده [English]

Annually, insoluble biodegradable dyes in textile, leather, paper and food industries, photovoltaic cells are evacuated to natural water flows. The highly ordered TiO2 nanotube arrays made with titanium anodizing, due to its large surface area, strong oxidizing ability and excellent charge transfer performance, have been widely used as photocatalyst for decomposition of dyes in recent years. Nevertheless, the disadvantages of TiO2 are the vast energy gap (3.0-3.2 eV) and the high recombination of electron-hole derived from light that limits the use of TiO2 nanotubes in the use of visible light to decompose organic pollutants. For this purpose, in recent years, many attempts have been made to modify TiO2 nanotubes to increase light absorption to visible light, limit the band gap, increase surface area, and prevent the recombination of charge carriers. To overcome these limitations and increase photocatalytic activity of nanotubes, various methods have been investigated: decoration with noble metal particles, doping with metal elements, modification with semiconductor and doping with non-metallic elements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TiO2
 • nanotube
 • Modification
 • Photocatalytic
 • dye degradation
 1. ا. سهولی. ف. ش. دوست فرد. ف.نظریان, "ارزیابی کارایی مهمترین روش‌‌‌‌های حذف مواد رنگزا"، نشریه علمی- ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 8، 93-77، 1397.
 2. A. Khataee and M. B. Kasiri, "Photocatalytic degradation of organic dyes in the presence of nanostructured titanium dioxide: Influence of the chemical structure of dyes", J. Mol. Catal. A: Chem. 328, 8-26, 2010.
 3. M. Z. Ge, C. Y. Cao, J. Y. Huang, S. H. Li, S. N. Zhang, S. Deng, "Synthesis, modification, and photo / photo-electrocatalytic degradation applications of TiO2 nanotube arrays: a review," Nanotechnol. Rev. 5, 75-112, 2016.
 4. ع. غ. آکردی. س. ه. بهرامی. م. آرامی. ا. پژوتن، "حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزا توسط الکترود اصلاح شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم- اکسید گرافن و بهینه سازی به روش رویه- پاسخ"، نشریه علمی- پژوهشی علوم و فناوری رنگ ،11، 202-187، 1396.
 5. H. Dong, G. Zeng, L. Tang, C. Fan, C. Zhang, X. He, "An overview on limitations of TiO2-based particles for photocatalytic degradation of organic pollutants and the corresponding countermeasures", Water Res. 79, 128-146, 2015.
 6. J. Yan, F. Zhou, "TiO2 nanotubes: structure optimization for solar cells", J. Mater. Chem. 21, 9406-9418, 2011.
 7. A. Ajmal, I. Majeed, R. N. Malik, H. Idriss, M. A. Nadeem, "Principles and mechanisms of photocatalytic dye degradation on TiO2 based photocatalysts: a comparative overview," Rsc Adv. 4, 37003-37026, 2014.
 8. A. Jain, D. Vaya, "Photocatalytic activity of TiO2 nanomaterial", J. Chil. Chem. Soc. 62, 3683-3690, 2017.
 9. J. Lv, H. Gao, H. Wang, X. Lu, G. Xu, D. Wang, "Controlled deposition and enhanced visible light photocatalytic performance of Pt-modified TiO2 nanotube arrays", Appl. Surf. Sci. 351, 225-231, 2015.
 10. P. Van Viet, B. T. Phan, D. Mott, S. Maenosono, T. T. Sang, C. M. Thi, "Silver nanoparticle loaded TiO2 nanotubes with high photocatalytic and antibacterial activity synthesized by photoreduction method", J. Photochem. Photobiol. A, 352, 106-112, 2018.
 11. Y. Zhang, H. Hu, M. Chang, D. Chen, M. Zhang, L. Wu, "Non-uniform doping outperforms uniform doping for enhancing the photocatalytic efficiency of Au-doped TiO2 nanotubes in organic dye degradation", Ceram. Int. 43, 9053-9059, 2017.
 12. M. M. Momeni, Z. Nazari, "Preparation of TiO2 and WO3–TiO2 nanotubes decorated with PbO nanoparticles by chemical bath deposition process: a stable and efficient photo catalyst", Ceram. Int. 42, 8691-8697, 2016.
 13. I. Ali, J. O. Kim, "Visible-light-assisted photocatalytic activity of bismuth-TiO2 nanotube composites for chromium reduction and dye degradation", Chemosphere, 207, 285-292, 2018.
 14. M. S. Mahmoud, E. Ahmed, A. Farghali, A. Zaki, E. A. Abdelghani, N. A. Barakat, "Influence of Mn, Cu, and Cd–doping for titanium oxide nanotubes on the photocatalytic activity toward water splitting under visible light irradiation", Colloids Surf. A, 554, 100-109, 2018.
 15. M. M. Momeni, Y. Ghayeb, F. Ezati, "Fabrication, characterization and photoelectrochemical activity of tungsten-copper co-sensitized TiO2 nanotube composite photoanodes", J. Colloid Interface Sci., 514, 70-82, 2018.
 16. C. Di Valentin, G. Pacchioni, "Trends in non-metal doping of anatase TiO2: B, C, N and F", Catal. Today, 206, 12-18, 2013.
 17. J. Georgieva, E. Valova, S. Armyanov, D. Tatchev, S. Sotiropoulos, I. Avramova, "A simple preparation method and characterization of B and N co-doped TiO2 nanotube arrays with enhanced photoelectrochemical performance", Appl. Surf. Sci. 413, 284-291, 2017.
 18. F. Zhao, B. Dong, R. Gao, G. Su, W. Liu, L. Shi, , "A three-dimensional graphene-TiO2 nanotube nanocomposite with exceptional photocatalytic activity for dye degradation", Appl. Surf. Sci.351, 303-308, 2015.
 19. K. Lee, A. Mazare, P. Schmuki, "One-dimensional titanium dioxide nanomaterials: nanotubes", Chem. Rev. 114, 9385-9454, 2014.
 20. M. Momeni, I. Ahadzadeh, A. Rahmati, "Nitrogen, carbon and iron multiple-co doped titanium dioxide nanotubes as a new high-performance photo catalyst", J. Mater. Sci. Mater. Electron.27, 8646-8653, 2016.
 21. M. M. Momeni, Y. Ghayeb, "Preparation of cobalt coated TiO2 and WO3–TiO2 nanotube films via photo-assisted deposition with enhanced photocatalytic activity under visible light illumination", Ceram. Int.42, 7014-7022, 2016.
 22. I. Ali, J. O. Kim, "Continuous-Flow Photocatalytic degradation of organics using modified TiO2 nanocomposites",Catal. 8, 43, 2018.