چاپ جوهرافشان انتقالی تصعیدی: بررسی خواص جوهر، مواد رنگزای مصرفی، کاغذ انتقال و زیرآیند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ

2 شرکت رنگ‌های صنعتی ایران، گیشا، خیابان هفدهم، پلاک 256،

3 شرکت رنگ‌های صنعتی ایران، گیشا، خیابان هفدهم، پلاک 256

چکیده

استفاده از چاپ دیجیتال در صنایع نساجی با توجه به کیفیت چاپ عالی، میزان آلودگی بسیار کم و همگام بودن با میزان و نوع تقاضای بازار مد رو‌به رشد است. از طرفی پلی‌استر یکی از مهم‌ترین الیاف مصنوعی است که در صنایع نساجی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و دارای حجم مصرف بالایی است. چاپ جوهرافشان روی پارچه پلی‌استر به دو روش مستقیم و انتقالی انجام می‌شود که در روش مستقیم می‌بایست سطح پارچه به روش شیمیایی آمایش شود و در روش انتقالی از کاغذ انتقال استفاده می‌شود. در فناوری تصعیدی انتقالی به آماده‌سازی پارچه به روش‌های فیزیکی و یا شیمیایی و همچنین عملیات شستشو پس از چاپ نیازی نیست. از نکات بسیار مهم در چاپ تصعیدی انتخاب صحیح مواد رنگزا و تنظیم خواص فیزیکی جوهر متناسب با نوع هد است. در این مقاله با توجه به جایگاه مهم این فناوری در صنایع نساجی، مواردی از قبیل بازار جوهرهای چاپ، فرآیند چاپ و ملزومات آن، مواد رنگزای مصرفی و خواص آنها، خواص فیزیکی جوهر، کاغذ انتقال و زیرآیند مطالعه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1399.10.1.6.7

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transfer Sublimation Inkjet Printing: Investigating the Ink Properties, Dyes, Transfer Paper and Substrate

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Jalili Jalili 1
 • Mohsen Vanak 2
 • Maziar Dehghani 3
1 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Industrial Paint of Iran Co., No. 256, Gisha St
3 Industrial Paint of Iran Co., No. 256, Gisha
چکیده [English]

Digital printing is growing in textile industries due to excellent pattern quality, considerably little pollution, and specially fast response to the frequent shift of fashion market. On the other hand, polyester is one of the most important synthetic fibers with high consumption volume in textile industry. Ink jet printing on polyester textiles is performed either by direct or transfer approaches. The former needs chemical surface treatment, while the latter uses transfer paper. Transfer sublimation technology does not need any chemical or physical surface treatment or post-printing washing. The proper choice of dye and physical properties of the ink with respect to the print-head are of great importance in sublimation printing. In this paper, parameters such as printing inks market, printing process and its requirements, dyes and their properties, physical properties of inks, transfer paper, and the substrates are studied due to the high position of this technology in the textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transfer sublimation inkjet printing
 • Ink
 • Disperse dye
 • Transfer Paper
 • Textile
 1. M. Raymond, "The coming of age for digital textiles", IMI Inkjet Printing Conference, 4, Orlando, 2015.
 2. J. Hayward, "Dye sublimation printing: insights into trends, drivers, markets and growth", https://www. mordorintelligence .com/industry-reports/dye-sublimation-printing-market, FESPA, Amsterdam, 2016.
 3. D. J. Toms, "An update on dye diffusion thermal transfer imaging", First Annual Thermal and Ink Jet Imaging Conference, Santa Barbara, 1989.
 4. W. Zapka, "Handbook of industrial inkjet printing", 1th ed,Wiley-VCH, 2018.
 5. K. Consterdin, "Heat transfer printing", Rev. Prog. Coloration. 7, 34-43, 1976.
 6. L. W. C. Miles, "Textile Printing", 2nd Ed, Society of  Dyers and Colourists, 2003.
 7. M. Fryberg, "Dyes for ink-jet printing", Rev. Prog. Color. 35, 1-30, 2005
 8. N. Moore, "Heat-transfer Printing: A Review of the Literature", Color. Technol. 90, 318-325,1974.
 9. J. F. Dawson, "Developments in disperse dyes", Rev. Prog. Color. 9, 25-35, 1978.
 10. G. Holland and A. Litherland, "Vapour‐phase Transfer Printing", Color. Technol. 87, 488-495, 1971
 11. R. S. Bradley, C. L. Bird, F. Jones, "The vapor pressures and heats of sublimation of some disperse dyes", Color. Technol. 56, 23-28, 1960
 12. H. Ujiie, "Digital printing of textile", 1th ed, Woodhead Publishing, 2006.
 13. C. T. Kosolia, E. G. Tsatsaroni and N. F. Nikolaidis, "Disperse ink-jet inks: properties and application to polyester fiber", Rev. Prog. Color. 127, 357-364, 2011.
 14. Y. Wang, K. Zhou, T. Hwee Ng, M. Saban, "Curable sublimation ink and sublimation transfer process using same", US Patent No. 8337007B2, 2012.
 15. N. Takeda, Y. Otani, N. Okajima, Y. Ito, S. I. Kinoshita, "Sublimation type thermal ink transfer printing material", US Patent No. 4, 895, 830, 1990.
 16. Y. He, C. D. Campbell, G. Schilling, R. Carter,"Process for aqueous milling of quinacridone pigments", US Patent No. 7, 122, 081, 2006.
 17. M. H. Kowalski, "Water fast and smear fast inks using ink jet delivered dye sublimation dyes", US Patent No. 6, 536, 893, 2003.
 18. T. Oura, H. Tanaka,"Sublimating dye ink for inkjets and dyeing methods", EP Patent No. 2,.960,.304 A1, 2015.
 19. S. Magdassi, "The chemistry of inkjet inks", 1st ed, World Scientific, 2009.
 20.  ا. پاکزاد، م. خطیب زاده، چاپ انتقالی در صنعت نساجی،‌ نشریه علمی‌مطالعات در دنیای رنگ، 5، 104-93، 1394.