نویسنده = امیرمسعود اعرابی
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر پوشش‌های خودترمیم‌شونده حاوی نانوحامل‌های لوله‌ای هالوزیت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

رضا محمودی؛ پونه کاردر؛ امیرمسعود اعرابی؛ رضا امینی


2. مروری بر خصوصیات فیزیکی ترکیبات اکسیدی قابل استفاده در کاربردهای الکتروکرومیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-14

هادی علی اصغری؛ امیرمسعود اعرابی؛ حمید هراتی‌زاده


3. مروری بر انواع رنگدانه‌های معدنی مورد استفاده در لامپ های LEDسفید رنگ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-46

مرجان شیری؛ امیرمسعود اعرابی؛ سعید باغشاهی


4. مروری بر باتری های پلیمری یون لیتیمی و پوششهای پلیمری آند و کاتد آن

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-50

یاسین حسینی؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ امیرمسعود اعرابی؛ میکائیل ملا زداه


5. مروری بر تهیه و کاربرد نانو ذرات طلا

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-64

شیرین ساکت؛ سوسن رسولی؛ محمدعلی فقیهی ثانی؛ امیرمسعود اعرابی