نویسنده = مرضیه خطیب زاده
تعداد مقالات: 5
2. مروری برکوپیگمانتاسـیون، انواع و عوامل موثر برآن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-87

مرضیه خطیب زاده؛ مرضیه جعفرزاده


4. چاپ انتقالی در صنعت نساجی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-104

الهام پاکزاد؛ مرضیه خطیب زاده