نویسنده = رضا امینی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر اثرات تانیک اسید به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی بر روی سطوح فلزی مختلف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-41

پریسا نقادیان مقدم؛ رضا امینی؛ پونه کاردر؛ بهرام رمضان زاده


2. امکان‌سنجی استفاده از پوشش‌های پایه‌ی سل ژل سیلانی به عنوان جایگزین زیست‌سازگار پوشش‌های تبدیلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

امیر صمدی نجیب زاد؛ رضا امینی؛ مهران رستمی؛ پونه کاردر


3. مروری بر پوشش‌های خودترمیم‌شونده حاوی نانوحامل‌های لوله‌ای هالوزیت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-22

رضا محمودی؛ پونه کاردر؛ امیرمسعود اعرابی؛ رضا امینی


4. مروری بر پوشش‌‌های تبدیلی بر پایه‌‌ عناصر خاکی کمیاب

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-35

رضا امینی؛ پونه کاردر