کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر رنگ بر ارزش روانی ادراک شده کیفیت خودرو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-63

یوسف محمدی فر


2. اهمیت رنگ در بازاریابی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-96

سید رسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری


3. پیش‌بینی رنگی (قسمت دوم: بررسی روند ها و فرآیند)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-84

حسین ایزدان؛ سمانه دشتی؛ فروغ مهیار