کلیدواژه‌ها = نانوجاذب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حذف مواد رنگزا از پساب با استفاده از نانوجاذب‌های کامپوزیت آلومینا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 41-59

زهرا کریمی؛ علی اله وردی؛ فاطمه اوشنی


2. نانومواد گرافن- بنیان و کاربرد آنها در حذف مواد رنگزا از محلول آبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-84

مهساسادات میرعلینقی؛ طاهره سیری


3. بررسی حذف رنگزا های آلی از پساب های صنعتی توسط نانوجاذب ها

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-1

فرضعلی فرزانه کندری؛ خشایار بدیعی؛ میراسماعیل معصومی