کلیدواژه‌ها = خوردگی
تعداد مقالات: 6
1. امکان‌سنجی استفاده از پوشش‌های پایه‌ی سل ژل سیلانی به عنوان جایگزین زیست‌سازگار پوشش‌های تبدیلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

امیر صمدی نجیب زاد؛ رضا امینی؛ مهران رستمی؛ پونه کاردر


2. مطالعه رفتار بازدارندگی بنزوتری‌آزول برای کنترل خوردگی در محیط‌های خورنده

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-70

سحر عبداللهی باغبان؛ منوچهر خراسانی


3. مروری بر ترکیبات آلی-معدنی حاوی بازدارنده‌های خوردگی: بررسی روش‌های ساخت و سازوکار حفاظت

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-38

مهسا داوودی؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


4. پوشش‌های هوشمند ضدخوردگی: انواع و سازوکارهای حفاظت از خوردگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-46

مهدی یگانه؛ سید مهدی مرعشی؛ نیلوفر محمدی


5. مروری بر پوشش های بر پایه سل-ژل مورد استفاده جهت حفاظت زیرآیندهای فلزی در برابر خوردگی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-44

علی اصغر جاویدپرور؛ بهرام رمضانزاده؛ ابراهیم قاسمی