مروری بر پوشش های بر پایه سل-ژل مورد استفاده جهت حفاظت زیرآیندهای فلزی در برابر خوردگی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی سطح و خوردگی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژهشی پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگدانه های معدنی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اصلاح شیمیایی سطوح فلزی پیش از اعمال پوشش های آلی یک راهکار موثر در جهت بهبود خواص چسبندگی و حفاظت از خوردگی پوشش ها محسوب می گردد. پوشش های تبدیلی نظیر کرومات ها و فسفات ها از جمله ترکیباتی می باشند که در سالهای اخیر به طور گسترده ای برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج مطلوبی را ایجاد نموده اند. اما استفاده از این ترکیبات به دلیل سمیت بالا و مشکلات زیست محیطی امروزه محدود و در بسیاری از موارد ممنوع شده است. در این راستا استفاده از پوشش های بر پایه سل-ژل یکی از روش های جایگزین ترکیبات سمی محسوب می گردد که به دلیل سازگاری با محیط زیست، ارزان و دردسترس بودن تجهیزات و همچنین سهولت اعمال بر سطوح فلزی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه به بررسی روش های تولید، اعمال و عوامل موثر بر خواص این پوشش ها پرداخته خواهد شد. در میان خواص مختلف این پوشش ها خواص ضد خوردگی آنها بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان محدودیت ها و همچنین چشم انداز های جدید این پوشش ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the sol-gel based coatings used for the protection of metal substrates against corrosion

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Javidparvar 1
  • Bahram Ramezanzadeh 2
  • Ebrahim Ghasemi 3
1 Department of Minning an d Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
3 Inorganic Pigment and Glazes Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Chemical treatment of the metal substrates prior coating application is an effective way of improving the adhesion and corrosion protection properties of the organic coatings. Conversion coatings i.e. chromate and phosphate have been widely used for this purpose and improved the organic coating adhesion and corrosion protection properties significantly. However, the use of such coatings has been strictly restricted in recent years because of its high toxicity and environmental problems. Recently, sol-gel based coatings have been introduced as more environmental friendly alternative, less costly, high accessibility for equipment and easy to application on the metal substrates. In this study, the preparation procedures and application methods of the sol-gel based coatings as well as the main factors affecting theirs properties will be discussed. Also, the constraints and prospects of this area of research will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sol-gel coatings
  • corrosion
  • Inhibiters