پوشش‌های خود جداشونده با کاربردهای صنعتی

نویسنده

پژوهشکده فرآیند، گروه رنگ و روکش‌های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در این مقاله مفهوم و اساس پوشش‌های خود جداشونده بازنگری شده است. یک پوشش خود جداشونده، پوششی است که در طی فرآیند تشکیل فیلم به صورت خود به خودی به دو لایة پیوسته و با اتصال داخلی، تفکیک می‌گردد. علم مرتبط با این مفهوم، ابزاری است برای فرموله کردن پوشش‌های نوین با خواص و کاربردهای ویژه از جمله کامپوزیت‌های فیلم تشکیل‌دهنده بر اساس مخلوط‌های پلیمری ناسازگار که قابلیت تولید پوشش‌هایی با ساختار ترکیبی پلیمر/پلیمر را داشته و در برخی از حوزه‌های کاربردی عملکردی برجسته دارند. مفهوم خود جداشوندگی را می‌توان در انواع پوشش‌های حلال پایه، آب پایه و پودری بکار برد. این مفهوم به فرمولاسیونی ویژه و همچنین شرایطی خاص برای اعمال و تشکیل فیلم نیاز دارد. فیلم‌های با ساختارهای ناهمگون میکرویی و نایکنواخت از لحاظ لایه‌ای نهایتاً در دو لایه را می‌توان با اعمال یک ترکیب پوششی تک لایه بدست آورد، بگونه‌ای که پوشش حاصله از خواصی ویژه از قبیل خواص مکانیکی، حفاظتی و ... در عمق و ویژگی‌های خاص در سطح مانند مقاومت در برابر خراش ، مقاومت در برابر خش و استحکام چسبندگی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-stratifying coatings with industrial applications

نویسنده [English]

  • Shahla Pazokifard
Department of color and surface coatings , Iran Polymer and Petrochemical Institute
چکیده [English]

In this study, self-stratifying coatings has been reviewed. A self stratifying coating is a coating that applies in one layer onto the substrate, but stratifies into two continues layers with internal attachment during film formation. The science and knowledge of these coatings can be considered as a tool for formulating modern coatings with special applications. Film former composites based on incompatible polymer blends are a typical self-stratifying coating with excellent performance. The concept of self stratifying can be used in different solvent based, waterborne and powder coatings. This concept requires specific formulations and also typical circumstances in application and film formation steps.
Coating films based on incompatible polymer blends with a multilayer or micro –heterogeneous polymer/polymer composite, produced by one-coat application of a single coating composition, can show excellent properties such as adhesion strength, protective and mechanical properties in the bulk and scratch and mar resistance on the surface of the coating.