مروری بر انواع روش های مرکب زدایی کاغذ باطله

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشکده مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی مرکب‌زدایی به روش شستشو، شناورسازی، شیمیایی و مرکب‌زدایی آنزیمی می‌پردازد. کارآیی مرکب زدایی به روش شستشو به اندازه ذرات مرکب و ضخامت لایه نمدی الیاف بستگی دارد. بازده مرحله شستشو به نوع تجهیزات، ماهیت و کیفیت کاغذ بستگی دارد و معمولاً در محدوده 90-75 است. شستشوی موثر زمانی روی می‌دهد که اندازه ذرات مرکب بین 15-10 میکرون باشد، در حالی که ذرات مرکب بین 5-5/0 میکرون به طور موثرتری خارج می‌شوند. روش شستشو در مورد حذف ذرات مرکب چاپ افست و لترپرس که به خوبی پخش می‌شوند مناسب می‌باشد. شناورسازی یک فرآیند شیمیایی- مکانیکی است که پس از تزریق هوا به داخل سلول‌های شناورسازی، حباب‌های هوا به ذرات آبگریز مرکب می‌چسبند و پس از انتقال آن‌ها به به سطح سلول شناورسازی از سیستم خارج می‌شوند. در مرکب‌زدایی به روش آنزیمی، آنزیم‌ها به خود مرکب یا به سطح الیاف حمله ور می‌شوند و مکانیسم عمده این عمل مبتنی بر سست کردن اتصالات ذرات مرکب و الیاف و حذف ذرات ریز و فیبریل می‌باشد. استفاده از آنزیم درصد خروج مواد آلاینده و کارآیی فرآیند مرکب ‌زدایی را افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مرک

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A overview of the various methods of deinking waste paper

نویسندگان [English]

  • Rahim Ebrahimi Barisa 1
  • Mohammad Hossein esmaili 1
  • Hosein Resalati 2
1 Department of Wood & Paper Engineering, Gorgan University of Agricaltural
2 Depatment of Wood & Paper Engineering, Gorgan University of Agricaltural
چکیده [English]

the present study aims to evaluate chemical, floating, washing and enzymatic deinking. Efficiency of washing deinking varies depends on inks particles size and fibres wad layer. Washing phase productivity relies on papers quality and nature as well as equipment, varying 75-90. Effective washing is achieved when ink particles size ranges 10-15 micron, whereas those particles by size 5-0.5 micron are removed efficiently. Washing method is effective in removing offset ink particles and letterpress with well distribution. Floating serves as a chemical-mechanical process in which having been injected into floating cell, water bubbles adhere to ink hydrophobic particles, removing system after transmitted to floating cells. In enzymatic deinking manner, enzymes attack to fibres surface through weakening link between ink particles, fibres and finally removing fine particles and fibril. Addition of enzyme increases pollutant removing and deinking efficiency. Given to obtained results, the most important factors affecting enzymatic deinking involve temperature, PH, enzyme type, input materials, paper ingredients concentration, reaction time and mechanical operation during pulping. The enzymes used in enzymatic deinking are cellulose, xylanase and pectinase.