دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393 
2. مروری بر کاربرد مرکب‌های تابش‌پز در چاپ جوهرافشان

صفحه 3-12

سمانه جعفری فرد؛ سعید باستانی؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مرتضی گنجایی ساری


3. مروری بر انواع روش های مرکب زدایی کاغذ باطله

صفحه 13-23

رحیم ابراهیمی بریسا؛ محمد حسین اسماعیلی؛ حسین رسالتی


9. بررسی خواص پوشش های ترموکرومیک دی اکسید وانادیوم برای شیشه های هوشمند

صفحه 67-75

حسام الدین عراقی؛ سارا خمسه؛ مهدی قهاری؛ محمدعلی فقیهی ثانی