سنتز، بررسی خواص و کاربرد رزین تترا الکیل ارتو سیلیکات TEOS 40 در پوشش‌های ضدخوردگی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مهندسی صنایع رنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

رزین های سیلیکونی ترکیباتی بر پایه عنصر سیلیکون هستند که منبع اصلی تهیه آنها خاک است. مهمترین نوع این رزین ها تترا اتیل ارتو سیلیکات حاوی 40 سیلیکات است که به اختصار اتیل سیلیکات 40 نامیده می شود و از واکنش بین سیلیکون تترا کلراید و اتانول بدست می آید. در این نوشتار طرز تهیه و روشهای اعمال و مکانیسم شیمیایی پخت آن به تفصیل ذکر شده است. هیدرولیز این رزین و فاکتورهای موثر بر هیدرولیز که میزان آب مهم ترین فاکتور می باشد اثر ویژه ای بر خصوصیات شیمیایی این رزین دارد. در این نوشتار ابتدا به شناسایی و خصوصیات شیمیایی این رزین پرداخته و سپس به طور خاص بر تاثیر میزان آب و pH بر خصوصیات شیمیایی این نوع رزین متمرکز می شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and application of tetra-alkyl ortho-silicate resin (TEOS 40) in anti-corrosion coating

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hayatmoghadam 1
  • Ali Jannesari 2
  • Manouchehr Khorasani 3
1 Department of Color Engineering , Islamic Azad University SouthTehran Branch
2 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic),
چکیده [English]

Silicon resins are compositions based on silicon which soil is the main source for producing them. One of most important type of these resins is Tetra Ethyl Ortho Silicate also called Ethyl Silicate 40 containing 40 silicate and forms by reaction between Silicon Tetra Chloride and Ethanol. . In this paper its producing process, using methods and chemical mechanism of its cooking, are fully mentioned. Hydrolys of this resin and effective factors on hydrolys which the amount of water is important factor, having specially effect on chemical specification of this kind of resin.In This paper firstly proceed on identity and chemical specifications of this resin, then specially focus on the use of water content and pH on chemical specifications of this kind of resin.