شاخص ضریب تاثیر منبع نوری بر ظاهر رنگی اجسام

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

از جمله ویژگی‌های مهم یک منبع نوری،‌تاثیر منبع نوری بر ظاهر‌رنگی اجسام در مقایسه با منبع نوری استاندارد با دمای رنگ همبسته مشابه می‌باشد که به اختصار CRI نامیده می‌شود. برای محاسبه CRI، کمیته CIE رابطه‌ای ارائه نموده است. در طی سالیان مطالعات فراوان برای منابع نوری مختلف نشان داده است که شاخص معرفی شده توسط CIE در بسیاری موارد نتیجه مورد قبولی ارائه نمی دهد و تلاش جهت جایگزینی یک شاخص مناسب تر و یا بهبود شاخص موجود همچنان ادامه دارد. هرچند هیچ یک از روشهای پیشنهادی هنوز مورد پذیرش CIE واقع نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color Rendering Index

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Saba 1
  • Saeideh Gorji Kandi 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer & Color Engineering, Amirkabir University of Technology