خوردگی میکروبی و روش های پیشگیری و کنترل آن با استفاده از پوشش ها و عوامل زیستی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

2 پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

خوردگی میکروبی یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن میکروارگانیسم‌ها بدون تغییر در طبیعت الکتروشیمیایی آن قادر به شروع، تسهیل یا تسریع واکنش خوردگی می‌باشند. یکی از راه‌های قانع کننده برای ادعای وجود خوردگی میکروبیولوژیک در برابر خوردگی شیمیایی، شناخت میکروارگانیسم‌های موثر در این نوع خوردگی‌ است. باکتری‌های آهن، باکتری‌های سولفور و باکتری احیاءکننده سولفات از جمله میکروارگانیسم‌های مهم در خوردگی می‌باشند. با توجه به اینکه اکثر صنایع مرتبط با آب هستند، همواره درگیر رشد و فعالیت باکتری‌ها در بخش‌های مختلف می‌باشند، و سالانه هزینه‌های زیادی را به بخش صنعت در سراسر جهان تحمیل می‌کند. از این رو روش‌های گوناگونی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد شده است، از جمله ‌روش‌های کنترل خوردگی شامل: کنترل خوردگی با استفاده از حفاظت کاتدی، بازدارنده‌ها، پوشش‌های حاوی مواد شیمیایی و مواد آلی خودترمیم شونده،‌ کنترل خوردگی میکروبی از طریق بیوسایدها زیست کش‌ها، کنترل خوردگی با استفاده از زیست لایه‌های باکتریایی ، پلی‌ساکارید تولیدی توسط گونه میکروبی و نقش نانوتکنولوژی در کنترل خوردگی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی خوردگی میکروبی به بررسی روش‌ها و استراتژی‌های کنترل خوردگی و همچنین توسعه روش‌های نوین محافظت در برابر خوردگی، نظیر استفاده از زیست لایه و پلی‌ساکاریدهای میکروبی که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و هم به دلیل اینکه از منابع زیستی تولید می‌شوند زیست تخریب‌پذیر بوده ، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbial Corrosion and Methods to Prevent and Control it Using Coatings and Biological Factors

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khani 1
  • Ali Bahrami 2
  • Vahid Momeni 3
1 Young Researchers and Elites Club, Ilam Branch, Islamic Azad University
2 Department of Chemical Engineering-Biotechnology, Ashtar University of Technology
3 Department of Chemical Engineering-Biotechnology, Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Microbial corrosion is an electrochemical process that microorganisms able to start, facilitate or accelerate corrosion reaction, without changing electrochemical nature of it. One of the ways convincing for existence microbiological corrosion against chemical corrosion, identifying microorganisms that are involved in this type of corrosion. Iron bacteria, Sulfur bacteria and Sulphate-Reducing bacteria are the important microorganisms in the corrosion. Because of the most industries are a water-related, the various departments are involved in the growth and microbial activity. And annual imposes heavy costs to the industry in worldwide. Hence, various methods have been proposed to deal with this phenomenon including cathode protection, inhibitors, coatings containing chemicals and self-healing,s organic materials, biocide, biofilms, polysaccharides produced by microbial species and the role of nanotechnology in corrosion control. In this paper, we introduce microbial corrosion and new methods of protection corrosion such as using of biofilmss and microbial polysaccharides that are both economical and biodegradable because of they are produced from biological sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial corrosion
  • Microbiologically-influenced corrosion
  • Anti-corrosion coating
  • Biofilm
  • Polysaccharide