سلول‌های خورشیدی لیفی‌شکل: ساختار، عملکرد، محدودیت‌ها و چالش‌ها

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 گروه پژوهشی فوتونیک، دانشگاه یزد

چکیده

سلول‌های خورشیدی همواره به عنوان یکی از منابع پاک و ارزان‌ قیمت انرژی الکتریکی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این سلول‌ها، معمولا بر بستری غیر‌انعطاف‌پذیر و شکننده از جنس شیشه ساخته می‌شوند و کارآیی چندانی از این لحاظ نخواهند داشت. به همین دلیل طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی انعطاف‌پذیر که بر بسترهایی منعطف ساخته می‌شوند. از توجه خاصی نزد محققین برخوردار می باشد. سلول‌های خورشیدی لیفی‌شکل یکی از انواع سلول‌های خورشیدی انعطاف‌پذیر است که بر بسترهای انعطاف‌پذیر استوانه‌ای‌شکل از جنس سیم‌های فلزی یا الیاف پلیمری ساخته می‌شوند. این سلول‌ها به سه گروه: 1. سلول‌های لیفی‌شکل حساس‌شده به مواد رنگ‌زا 2. سلول‌های لیفی‌شکل پلیمری 3. سلول‌های لیفی‌شکل پروسکایتی تقسیم می‌شوند. این مقاله به بررسی و مرور اجمالی انواع سلول‌های خورشیدی لیفی‌شکل، ساختار، عملکرد، محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiber-shaped solar cells: structure, performance, limitations and challenges

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hatamvand 1
  • S. A. Mirjalili 1
  • M. Sharzehee 1
  • N. Torabi mirzaee 2
1 Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering,, Yazd University
2 Photonic Research Group, Yazd University
چکیده [English]

Solar cells always are considered as clean and low-cost resources of electrical energy by researchers. Typical solar cells are fabricated on inflexible and fragile of glass substrates. Theses solar cells have not performance in aspect of flexibility. So, design and fabrication of solar cells that are fabricated on flexible substrate are very important for researchers. Fiber-shaped solar cell is one of the flexible solar cells that is fabricated on flexible substrates such as metallic wires and polymeric fibers. These solar cells are divided to three groups: 1. Dye sensitized fiber-shaped solar cells 2. Polymeric fiber-shaped solar cells 3. Perovskite fiber-shaped solar cells. This paper briefly reviewed fiber-shaped solar cells, structure, performance, limitations and challenges in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible solar cell
  • Fiber-shaped Solar cell
  • Photovoltaic Fibers
  • coating