دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1395 
4. مروری بر انتقال حرارت در پوشش‌های نانوکامپوزیتی و مدل‌های ریاضی حاکم بر آن

صفحه 23-37

علی اکبر عظمتی؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ حسین خراسانی زاده؛ قنبرعلی شیخ زاده


5. سلول‌های خورشیدی لیفی‌شکل: ساختار، عملکرد، محدودیت‌ها و چالش‌ها

صفحه 39-48

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ مریم شرزه ئی؛ نعیمه ترابی میرزایی


6. حکاکی اسیدی تر شیشه و پوشش‌های مورد استفاده

صفحه 49-62

حسین پاداش؛ حسن احمدی‌مقدم؛ فرهود نجفی