مروری بر رنگ‌دانه‌های طبیعی و روش‌های استخراج آن‌ها

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

2 دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

چکیده

رنگ‌دانه‌ها در حقیقت ترکیبات شیمیایی هستند که نور خورشید را در گستره طول موج مرئی جذب می‌‌نمایند. در گیاهان چهار گروه اصلی رنگ‌دانه شامل کلروفیل‌ها، کاروتنوئیدها، فلاونویدها، و آنتوسیانین‌ها وجود دارند و دارای خصوصیات و زیرمجموعه‌های متفاوتی می‌باشند. کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها رنگ‌دانه‌های نامحلول در آب بوده و در اندامک‌های سلول‌ها یافت می‌شوند، اما فلاونوید‌ها رنگ‌دانه‌های محلول در آب می‌باشند و در واکوئل ها و سیتوزول وجود دارند. روش های مختلفی برای استخراج رنگ‌دانه‌ها، ترکیبات فعال بیولوژیکی و یا دیگر ساختارهای شیمیایی از گیاهان توسعه داده شده‌اند. این روش‌های جدید شامل استخراج به کمک امواج فراصوت، استخراج به کمک امواج مایکرو، استخراج توسط سیال فوق بحرانی، و استخراج تسریع شده با حلال می‌باشند و به کاهش مصرف حلال، افزایش بازده استخراج، و بالا بردن کیفیت عصاره کمک شایانی نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Natural Pigments and the Extraction Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaffarzadeh 1
  • Mahtab Edrisi 2
1 Science and New Technologies Department, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran
2 Science and New Technologies Department, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran
چکیده [English]

Pigments are chemical compounds that absorb light in the wavelength range of the visible region. There are four main classified groups of plants pigment including Chlorophyll, Carotenoids, Flavonoids, and Anthocyanin which have different characteristics. Chlorophyll and Carotenoids are insoluble in water and are found in organelles of cells, while the Flavonoids are water-soluble pigments present in vacuole and cytosol. Various novel techniques including ultrasound-assisted extraction, microwave-assisted extraction, supercritical fluid extraction, and accelerated solvent extraction have been developed for the extraction of nutraceuticals from plants in order to shorten the extraction time, decrease the solvent consumption, increase the extraction yield, and enhance the quality of extracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pigment
  • Chlorophyll
  • Carotenoid
  • Flavonoid
  • Anthocyanin