مروری بر انواع رنگ مو، ساختار و ویژگی های آن ها

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

رنگ مو یکی از قدیمی‌ترین لوازم آرایشی شناخته شده است و توسط بسیاری از فرهنگی‌های باستانی در مناطق مختلف جهان مانند مصریان باستان، یونانیان، ایرانیان، چینی‌ها و هندوها مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از ظهور مواد رنگزای شیمیایی، استفاده‌ خلاقانه از محصولات طبیعی جهت رنگ مو، رایج بود. مواد رنگزای طبیعی شامل رنگ‌هایی با منبع گیاهی (حنا، چغندر، روناس، بابونه)، منبع حیوانی (حشره قرمز دانه، گونه‌هایی از صدف) و منابع معدنی می‌باشند. همچنین مواد رنگزای شیمیایی مو به سه دسته رنگ‌های موقت، نیمه‌دائم و دائم تقسیم می‌شوند. به‌طور‌کلی رنگ موهای شیمیایی به دو دسته اصلی اکسیدانی و غیراکسیدانی و براساس دوام رنگ به سه دسته موقت، نیمه‌دائم و دائم نیز تقسیم می‌شود. در این پژوهش، به تشریح انواع رنگ مو، ساختار و ویژگی‌های آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on the Types of Hair Color, Structure and Their Characteristics

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahi
  • Mohamad Khajeh Mehrizi
  • Mohsen Hadizadeh
Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

Hair color is one of the oldest cosmetics known by many ancient cultures in different parts of the world like the ancient Egyptians, Greeks, Persians, Chinese and Hindus have been used. Before the advent of chemical colors, creative use of natural products for hair color, was common. Natural colors, including colors with plant source (henna, beet, madder, chamomile), animal origin (Cochineal insects, species of mussels) and metal salts. As well as chemical dye the hair into three categories: temporary (non-oxidizing), semi-permanent colors (non-oxidizing) and permanent colors (antioxidant) are divided. In general, chemical hair colors is divided into two main categories oxidant and non-oxidant. And the durability of color into three categories: temporary, semi-permanent and permanent split. In this article, we will describe the types of hair color and structure and characteristics of each are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hair color
  • Natural color
  • Temporary
  • Semi-permanent
  • Permanent