پوشش‌های نانوکامپوزیتی اپوکسی اصلاح‌شده با پلیمرهای پرشاخه

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژهشی پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله مروری، به پوشش‌های نانوکامپوزیتی بر پایه اپوکسی پرداخته می‌شود. پوشش‌هایی که در این مقاله مدنظر است با استفاده از نانوپرکننده‌های اصلاح شده با پلیمرهای پرشاخه کامپوزیت شده‌اند. برای این منظور ابتدا کلیدواژه‌هایی مانند اپوکسی، نانوکامپوزیت،‌ پلیمرپرشاخه، روش‌های ساخت و اصلاح پوشش‌های نانوکامپوزیتی، دسته‌بندی‌های مختلف، مزایا و معایب آنها تعریف شده، سپس اثر اصلاح و افزودن نانوذرات مختلف بر روی خواص پوشش‌ها مانند خواص فیزیکی- مکانیکی، خواص ضدخوردگی و نحوه پخت آنها بررسی می‌شود. با توجه به این بررسی‌ها می‌توان نتیجه‌ گرفت که استفاده از پلیمرهای پرشاخه در اصلاح نانوذرات برای بهبود پخش و پایدارسازی پراکنه و استفاده از آنها در بهبود ویژگی‌های مختلف پوشش‌های نانوکامپوزیتی ساخته شده از آنها، مفید و موثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hyperbranched Polymers-modified Epoxy-based Nanocomposite Coatings

نویسندگان [English]

  • Layaa Ghazi Moradi 1
  • Morteza Ganjaee Sari 2
  • Bahram Ramezanzadeh 3
1 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
3 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this review paper, Epoxy-based nanocomposite coatings are focused that are produced by hyperbranched polymer-modified nanofillers. At first, keywords like epoxy, nanocomposite, hyperbranched polymer are defined and then fabrication methods and modification of nanocomposite coatings, various categorizations, advantages and disadvantages are investigated. Consequently, the effect of modification and addition of different nanoparticles on the characteristics of the coating such as physical-mechanical properties, anticorrosion and dispersion level are reviewed. Considering the discussions it can be concluded that using hyperbranched polymers as modifier for nanoparticles in order to improve the dispersion and its stability and increasing the various properties of the nanocomposite coatings, is useful and promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite coatings
  • Epoxy
  • Hyperbranched polymers
  • Surface modification
  • Physical-mechanical properties