دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1396 
3. تاثیر رنگ در طراحی داخلی بیمارستان

صفحه 21-32

مرضیه عاطفی پور؛ محمد مسعود؛ فروغ مهیار؛ منصور پاگیری قلعه نویی


5. پوشش‌های نانوکامپوزیتی اپوکسی اصلاح‌شده با پلیمرهای پرشاخه

صفحه 45-59

لعیا قاضی مرادی؛ مرتضی گنجایی ساری؛ بهرام رمضانزاده