مروری بر روش‌ها و فناوری‌های بهبود جذب و ثبات مواد رنگزای طبیعی بر روی الیاف پنبه

نویسنده

گروه مهندسی نساجی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه به دلیل نگرانی‌‌‌هایی که از لحاظ زیست‌محیطی و سلامتی مصرف‌کننده در خصوص استفاده از مواد رنگزای مصنوعی وجود دارد، تمایل زیادی به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی منسوجات به ویژه الیاف طبیعی به وجود آمده است. بر خلاف الیاف پروتئینی، الیاف پنبه میل جذبی بسیار پایینی به مواد رنگزای طبیعی دارند و کالای رنگرزی شده نیز علاوه بر قدرت رنگی پایین، از ثبات کمی نیز برخوردار است. در این مقاله، تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه بهبود رنگ‌پذیری الیاف پنبه به وسیله مواد رنگزای طبیعی مختلف مرور و دسته‌بندی شده است. روش‌های مختلفی شامل استفاده از دندانه‌‌های فلزی، آنزیم‌ها، دندانه‌‌های زیستی، ترکیبات آنیونی و کاتیونی، ترکیبات آمینی، امواج فرا‌‌صوت، پرتو گاما، فناوری پلاسما و پرتو فرابنفش و ریزموج مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحقیقات انجام شده در هر مورد گزارش شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on Methods and Technologies for Improvement of Adsorption and Fastness Properties of Natural Dyes on Cotton Fibers

نویسنده [English]

  • Aminoddin Haji
Textile Engineering Department, Birjand Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Nowadays, due to the ecological and health concerns associated with the use of synthetic dyes, there is a great tendency for the use of natural dyes in the dyeing of textiles, especially natural fibers. Unlike protein fibers, cotton has a very low affinity toward the natural dyes and the dyed goods have low fastness properties besides low color strength. In this study, several investigations reported on the improvement of natural dyeing of cotton fibers have been reviewed and classified. Different methods including the use of metal mordants, enzymes, bio-mordants, cationic and anionic compounds, amine compounds, ultrasound, gamma rays, plasma technology, UV rays and microwave have been considered and the results of the reported literature have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton
  • Natural Dye
  • Dye sorption
  • Fastness
  • Modification