مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

مرکب‌زدایی کاغذهای باطله به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد و تحقیقات درباره روش‌های جدیدتر نیز در حال انجام است. در چاپ به روش الکتروفتوگرافی (چاپگرهای لیزرجت و دستگاه‌های فتوکپی) به دلیل آمیخته‌شدن مرکب با بافت کاغذ در هنگام تثبیت مرکب با کمک حرارت بالا روش‌های مرکب‌زدایی سنتی بازدهی کمتری دارند و لازم است از روش‌های جدیدتر استفاده گردد. مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی با استفاده از آنزیم‌ها، پردازش قلیایی، رادیکال‌های آزاد، پرتوفرابنفش و پردازش فراصوت صورت می‌گیرد. هدف از این مقاله مروری توضیح این روش‌ها، مقایسه و بررسی کارایی آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deinking of Waste Paper Printed by Electrophotographic Method

نویسندگان [English]

  • Bahareh Ghanbarzadeh 1
  • Maryam Ataeefard 2
  • Masoud Etezad 3
  • Saeed Mahdavi 4
1 - Printing Science and Technology Departm, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
3 Environmental research Department, Institute for Color Science and Technology
4 Wood and Forest Product Division, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

Different types of pollutants contaminated waste paper and various methods are used for removing these compounds. One of the most important of these pollutants is printing ink. Deinking of waste paper is done in different ways and also the research on new methods is ongoing. Among various printing techniques, electrophotography technique (LaserJet printers and photocopiers) because of the toner mixing with paper tissue during the fixation process which is combined with high temperatures the traditional deinking methods are nor useful. Therefore, research are and are necessary to use newer. Deinking method for papers printed by electrophotography methods is done by using enzymes, alkaline process, free radicals, radiation, UV, ultrasound. The purpose of this article is to explain the methods and also their efficacy is comparable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deinking
  • Electrophotography
  • Laser jet printer
  • Photocopy
  • Waste paper