مروری بر انواع اسناد نوشتاری جعلی و برخی روش‌‌های شناسایی آن‌‌ها

نویسندگان

1 نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

جعل زمانی رخ می‌دهد که فردی به صورت آگاهانه به جهت فریب اشخاص حقیقی و یا حقوقی چیزی را دچار تغییر می‌‌کند. اگرچه جعل تاریخ کهنه‌ای دارد اما در قرن بیستم با پیشرفت فناوری افزایش زیادی داشته است. از میان انواع مختلف جعل، در این مقاله، هدف ما مروری بر جعل اسناد می‌‌باشد. در جعل اسناد نوشتاری، سه مورد ممکن است رخ دهد: 1- خط‌خطی کردن متن 2- اضافه کردن به متن 3- مسأله برخورد خطوط. آگاهی از هر یک از این سه مورد و توانایی شناسایی هر کدام جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی الزامی می‌‌باشد. یکی از موارد مرتبط با جعل سند در موارد قضایی تشخیص توالی چاپ و مرکب از یکدیگر می‌‌باشد. روش‌‌هایی که تاکنون در این حوزه به کار برده شده است، با مشکلات زیادی همراه بوده که این امر موجب گسترش تحقیقات برای استفاده در پرونده‌‌های واقعی می‌‌شود. هدف این مقاله آشنایی با انواع جعل و برخی از روش‌‌های تشخیص اسناد جعلی می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Types of Forged Written Documents and Some of Their Recognition Methods

نویسندگان [English]

  • Atefeh Tajik Esmaeili 1
  • Mahdi Safi 1
  • Maryam Ataeefard 2
1 Department of Color Imaging and Color Image Processing, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Forgery occurs when a person deliberately deceiving individuals or legal entities by changing something. Although the forging has old history, it has increased a lot in the twentieth century with the progression of applied science. Among various types of forgery, our goal is to review documents forgery. In the document forgery, three cases may happen: 1. Forgery by obliteration 2. Forgery by adding text 3. Sequence of intersecting lines. Consciousness of each of these three items and ability to identify each one is mandatory to prevent possible abuses. One of the issues involved in document forgery in the judicial industry is sequencing of intersecting lines. Thus far the methods given in this study have many problems that declare more research is needed to engage in real events. The purpose of this article is to understand the types of forgery and some methods for detecting forged documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documents forgery
  • Sequence of ink and print
  • Intersecting lines
  • Digital camera
  • Printer