دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1392 
4. مروری بر رزین‌های فنولیک و روش‌های اصلاح آن

صفحه 19-34

سید آرش حدادی؛ محمد مهدویان احدی؛ فرهنگ عباسی


5. مروری بر روش های سنتز رنگدانه های بر پایه زیرکن

صفحه 35-42

حسین حیدری؛ مریم حسینی زری؛ رحیم نقی زاده؛ حمید رضا صمیم بنی هاشم