روش‌های تهیه پوشش‌های نانو ساختاری TiO2 در فرآیند فتوکاتالیزوری راکتورهای ثابت

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه پژوهشی نانو فناوری ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

رنگزاهای صنعتی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف مانند نساجی، کاغذسازی و آرایشی دارند. حدود 15% از ساختار اولیه مواد رنگزا به همراه پساب وارد محیط زیست می‌شوند. روش‌های زیادی برای حذف رنگزاهای مضر وجود دارد که می‌توان به جذب سطحی، منعقدسازی، تخریب بیولوژیکی، فرآیندهای غشایی و اکسیداسیون پیشرفته اشاره کرد. اخیراً فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. در میان روش‌های اکسیداسیون پیشرفته روش کاتالیزورهای نوری با استفاده از نیمه هادی‌ها به سبب عدم ایجاد مواد مضر ثانویه، انجام فرآیند در دما و فشار محیط و پاک بودن آن کاربرد بیشتری دارد. از بین نیمه هادی‌ها TiO2 به دلیل فعالیت فوتوکاتالیزوری بالا، غیر سمی و ارزان بودن مورد استفاده بیشتری قرار گرفته است. در این مقاله انواع متنوعی از پوشش‌های TiO2 مناسب در راکتورهای ثابت برای حذف پساب‌های رنگزای آلی بررسی گردیده است. روش‌های پوشش دادن کاتالیست روی پایه شامل روش‌های فیزیکی (عملیات حرارتی و...) و شیمیایی (سل- ژل، نشاندن شیمیایی بخار و...) همچنین مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Methods for preparation of TiO2 nano-structured coatings in fixed-bed reactor photocatalytic process

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Oshani 1
  • Reza Marandi 2
  • Sousan Rasouli 3
1 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Department of Environmental Research, Islamic Azad University North Tehran Branch
3 Department of Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology