رتبه نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ موفق به کسب رتبه الف توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 گردید.

اطلاعات بیشتردر تارنمای سامانه ارزیابی نشریات قابل دسترس است.