راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ

الف) نحوه ارسال

نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ، آمادگی دارد تا مقالات مروری (شامل تالیف، ترجمه و گردآوری) در زمینه‌های مرتبط با علوم و فناوری رنگ و پوشش (به بخش اهداف و چشم انداز مراجعه شود) در قالب راهنمای ارائه شده در زیر منتشر کند. خواهشمند است مقاله را از طریق وب سایت نشریه به آدرسhttp://jscw.icrc.ac.ir  ارسال نمایید. برای مقاله‌های ترجمه شده ارسال اصل مقاله انگلیسی ضروری است.

مسؤلیت کامل مطالب علمی و منابع چاپ‌شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضا نویسنده مسئول می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است (فرم تعهد با امضاء نویسنده مسئول ارسال گردد).

 نشریه در پذیرش، ویرایش، اصلاح و یا کوتاه کردن مقالات با رعایت امانت در ارائه مطالب نوشتاری برای چاپ آزاد است.

میانگین زمان داوری برای نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ 5 ماه می‌باشد.

 

مدارک مورد نیاز ارسال مقاله:

- فایل کامل ورد مقاله بدون نام نویسندگان

- فایل PDF مقاله بدون نام نویسندگان 

 -  فایل مشخصات نویسندگان: ارائه نام، آدرس الکترونیکی و شماره تلفن همراه تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی و معرفی 2 داور متخصص پیشنهادی در هنگام بارگذاری مقاله الزامی است.

- فایل فرم تعهد نامه (کپی رایت):  این فایل از اینجا نیز قابل دریافت است.

- فرم تعارض منافع:   فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید.

- فایل عکس برای چکیده تصویری فارسی و انگلیسی

ب) نحوه نگارش

مقالات با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word و  روی کاغذ A4 نگارش شود. در ضمن، متن اصلی به صورت تک ستونی، بخش فارسی مقالات با قلم بی نازنین و متن لاتین آن با قلم Times New Roman باشد. حاشیه بالا، پایین، چپ و راست در تمام صفحات 5/2 سانتی‌متر باشد فاصله خطوط 5/1 سانتی‌متر و متن از سمت راست به چپ تنظیم شود.

بخش‌های هر مقاله به ترتیب زیر می‌باشد:

عنوان فارسی و انگلیسی: مختصر و متناسب با محتوا با قلم B nazanin 14 پررنگ

نام و نشانی نویسنده (نویسندگان)به فارسی و انگلیسی: نام، نام خانوادگی، نشانی محل کار و E-mail (نویسنده مسئول)، آدرس کامل پستی به همراه صندوق پستی و محل انجام تحقیق در یک صفحه جداگانه آورده شود.

چکیده فارسی و انگلیسی: حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل چکیده‌ای از کار انجام شده و یافته‌ها

چکیده تصویری فارسی و انگلیسی: به صورت تصویر با وضوح dpi  300 در یک صفحه جداگانه آورده شود.

واژه‌‌های کلیدی فارسی و انگلیسی: چهار تا شش واژه که محتوای دقیق مقاله را بیان می کند باید در زیر چکیده آورده شود.

بدنه اصلی مقاله: با مقدمه آغاز و با نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد. این قسمت به صورت تک ستونی با قلم B nazanin 12 نازک و Times New Roman 10 نازک نگارش می‌شود. عنوان‌های متن مقاله با قلم B nazanin 12 پررنگ می‌باشد.

جدول‌ها، شکل‌ها (شکل، نمودار و عکس‌)

جدول‌ها و شکل‌ها به ترتیب، شماره‌گذاری شده و در متن مقاله به آن ارجاع داده شود. عنوان‌های (بالانویس) جدول‌ها در بالای هر جدول و عنوان‌های شکل‌ها (زیرنویس) در زیر هر شکل با قلم B nazanin 10 نازک و قلم  Times New Roman 8 نازک آورده شود. مطالب داخل جدول و شکل با قلم B nazanin 10 نازک و قلم  Times New Roman 8 باشد. عنوان مورد استفاده در محورهای شکل باید دارای واحد باشند و توضیح مربوط به نمودارها در شکل آورده شود. عکس‌ها باید دارای وضوح(Resolution)  تقریبیdpi  300 باشند و با فرمت Tif یاJPEG  آورده شود. مراجعی که جداول و اشکال از آن استخراج شده است می‌بایست در عنوان جداول و اشکال ذکر شوند. شکل 1 و جدول 1 برای نمونه آورده شده است.

* زیرنویس شکل‌ها و عناوین جدول‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. اعداد و متن در تمامی اشکال می‌بایست به‌صورت انگلیسی باشند.

معادلات و واکنش‌‌های شیمیایی

معادلات ریاضی و واکنش‌ها نباید به فرمت تصویر باشند و از قسمت درج معادلات در نرم‌افزار ورد استفاده شود. معادلات باید به صورت متوالی در سراسر مقاله شماره گذاری شوند.

 

نتیجه‌گیری: در این بخش، نکات مهم مقاله به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می‏‌شود.

پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد،‌ پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه آورده شود.

تشکر و قدردانی: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع می‌باشد.

مراجع: نگارش مراجع در این مجله بر اساس شیوه رفرنس نویسیvancouver است. مراجع به ترتیب استفاده در متن مقاله با شماره داخل کروشه [] مشخص شود و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. تاریخ‌ مقالات پررنگ باشد، عناوین کتاب‌های انگلیسی با قلم Roman  Times New و از قلم کج (Italic) استفاده شود، تا حد امکان مراجع به صورت انگلیسی نوشته شوند.

1- کتاب: نام و نام خانوادگی (مؤلفان و مترجمان) ،"عنوان اصلی کتاب "، عنوان فرعی کتاب (جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل هلالین)، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار.

  1. W. G. Hunt, "The Reproduction of Colour", 6th ed, England, Jon Wiley & sons, 2004.

 

2- مجلات: نام و نام خانوادگی (مولفان و مترجمان)، "عنوان مقاله"، عنوان مجله، شماره مجله، شماره صفحات در مجله، سال انتشار.

  1. A. Fox, M. T. Dulay, "Acceleration of secondary dark reactions of intermediates derived from adsorbed dyes on irradiated TiO2 powders", Chem. Rev. 93, 341-357, 1993.

 

3- همایش‌ها: نام و نام خانوادگی (مولفان و مترجمان)، "عنوان مقاله"، عنوان کنفرانس، شماره صفحه، کشور یا شهر، سال انتشار.

  1. A. Farahmand, "Fabrication of Ultra fine TiO2 Nanofiibers with Electrospinning Technique and Optimization of parameters with Central Composite Desigh (CCD) Method", 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,47, Kashan, Iran, 2010.

 

4-پایان نامه: نام و نام خانوادگی مجری، "عنوان پایان نامه"، مقطع، محل انجام، سال ارائه پایان نامه.

  1. Y. Hardeberg, "Acquisition and reproduction of colour images: colorimetric and multispectral approaches", Ph.D. thesis, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Paris, France, 1999.

 

5-پایگاه الکترونیکی: نام و نام خانوادگی نویسنده، "عنوان مطالب"، عنوان صفحه وب سایت، آدرس کامل صفحه در پایگاه الکترونیکی، تاریخ مطلب.

  1. Albanese, "Fairer compensation for air travelers, media release", 29 January, Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, viewed 30 January 2009, http://www.minister.infrastructure.gov.au/aa/releases/2009/ January/AA007_2009.htm

 

6-اختراع: نام و نام خانوادگی دارنده ثبت، "عنوان اختراع"، محل ثبت شده، شماره ثبت، سال ثبت.

  1. Bodnar, C. Pearson, K. Seibert, M. J. Vrhel, "Method for Using an Electronic Imaging Device to Measure Color", US Patent No. 7, 057, 641, 2006.

7-استاندارد: مرجع استاندارد مورد استفاده، "شماره استاندارد"، شماره جلد، سال انتشار مرجع.

International Organization for Standardization, "ISO 4948-1:1982", Steels - Classification - part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition, 1982.

 

8-طرح پژوهشی: نام و نام خانوادگی مجری، "عنوان طرح پژوهشی"، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.

A. Soleimani, "3D Inkjet printings", 65996, Institute for Color Science and Technology, 1389

فایل PDF راهنمای نویسندگان