داوران

 

این دستورالعمل برای متخصصانی است که داوری مقالات را برای نشریه مطالعات در دنیای رنگ پذیرفته‌اند و ملاحظات اساسی نشریه را برای بررسی استاندارد مقالات اعلام می کند. در مورد اهداف، چشم‌انداز و استانداردهای نشریه توضیحات کاملی در بخش راهنمای نویسندگان آورده شده است. تمام نسخه‌های ارسال شده برای داوری ارسال می‌شود، مگر آنکه مقاله ارسالی خارج از اهداف نشریه بوده و یا آنکه سوء رفتار نویسنده (سرقت ادبی) محرز شود.

تمام مقالات ارسال شده توسط دو یا سه داور متخصص در آن حوزه بررسی می‌گردد و نظرات براساس پذیرش، تجدید نظر و یا رد اعلام می‌گردد. انتظار می‌رود داوران رفتار سوء نویسنده مانند سرقت ادبی و یا هر رفتار غیر اخلاقی دیگر را به سردبیر اطلاع دهند.

مراحل داوری:

1- با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه شخصی خود شوید.

2- در پنل نقش کاربر، واژه داور را انتخاب کنید تا وارد صفحه داوری شوید.

3- روی کد مقاله کلیک کنید تا مشخصات فایل اصلی مقاله را دریافت کنید.

4-0در بخش داوری امکان ارسال نظرات برای سردبیر و نویسنده وجود دارد. لطفا از ذکر نام خود در بخش نظرات به نویسنده خودداری نمایید.

5- در مرحله بعد پرسش‌های کلی و امتیازدهی به مقاله است که لطفا آن را کامل نمایید.

6- در نهایت با انتخاب گزینه مناسب و مورد نظر خود و ارسال نتیجه داوری، فرآیند داوری را پایان دهید.

میانگین زمان داوری:  5 ماه


لیست اسامی داورانی که در سال99-97 با نشریه همکاری داشته‌اند

لیست اسامی داورانی که در سال 1400 با نشریه همکاری داشته‌اند


اسامی داورانی که در سال 1401 با نشریه همکاری داشته‌اند

نام داور  سازمان لینک پابلونز
احمدی، زهرا دانشکده فرش- دانشگاه هنر تهران -
ویسیان، محمد مرکز ملی فرش ایران -
اعرابی، امیرمسعود گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ -
انصاری، کیوان گروه فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ Publons
جعفری، راضیه  گروه فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ -
شمس ناتری، علی دانشکده فنی - مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان  -
پیشوایی، ملیحه  گروه رزین و مواد افزودنی- پژوهشگاه رنگ Publons
حاجی، امین الدین دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه یزد Publons
حسین نژاد، مژگان  گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ Publons
حسینی زری، مریم  گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ Publons
خمسه، سارا  گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ Publons
رمضانزاده، بهرام  گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ Publons
روحانی، شهره  گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ Publons 
باتر، مسعود  دانشکده هنر و معماری- دانشگاه زابل  -
شیرکوند، بهزاد  گروه رزین و مواد افزودنی- پژوهشگاه رنگ Publons
صادقی کیاخانی، موسی  گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ
-
 داوری نژاد مقدم، مسعود دانشگاه بینالود مشهد -
صفی، مهدی گروه فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ Publons
علی بخشی، ایمان  گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ Publons
قراگوزلو، مهرناز  گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ Publons
قرنجیگ، کمال الدین  گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ Publons
قهاری، مهدی گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ Publons
گنجایی، مرتضی  گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ Publons
قاسمی، ابراهیم گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ -
منتظری، شادی گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ -
عامری، فرهاد گروه فیزیک رنگ- پژوهشگاه رنگ  Publons
خواجه مهریزی، محمد  دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه یزد -
رنجبر، زهرا  گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ -
منتظر، مجید دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه امیرکبیر -
یوسفی لیمائی، نرگس  گروه محیط‌زیست-پژوهشگاه رنگ  -
یاری، حسین  گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ Publons
رستمی، مهران گروه نانوفناوری، پژوهشگاه رنگ -
رسولی، سوسن گروه نانوفناوری، پژوهشگاه رنگ  
صفاپور، سیامک  دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
 محمد رائی نائینی، محسن گروه علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ