مروری بر عملکرد پوشش های آلی مختلف در حفاظت از سازه های بتنی در برابر حمله ی عوامل مخرب

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه ضرورت کاربرد حفاظت مکمل از بتن هایی که در معرض محیط های مهاجم قرار دارند بخوبی احساس می شود. لازمه ی دست یابی به سازه های بتنی با دوام، علاوه بر فرمولاسیون صحیح ترکیبات سازنده بتن متناسب با کاربرد آن، استفاده از روش های حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از تخریب و فرسایش آن در اثر شرایط نامطلوب محیطی است. یکی از راههای افزایش دوام بتن، استفاده از پوشش بر روی سطح بتن است. پوشش های سطح با ایجاد یک لایه متراکم بر روی سطح بتن، بطور موثری از نفوذ آب، گاز و یون های شیمیایی مخرب به داخل بتن جلوگیری می کنند. این امر در کاهش تخریب سازه های بتنی و افزایش طول عمر آنها نقش تعیین کننده ای دارد. در این مقاله عملکرد پوشش های مختلف در حفاظت از سازه های بتنی در برابر حمله ی عوامل مخرب مرور شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد پوشش های آلی همچون اپوکسی، پلی اورتان و آکریلیک عملکرد بهتری در مقابل نفوذ یون کلر، سولفات، گاز دی اکسید کربن و آب در مقایسه با پوشش های معدنی و آستری همچون سیلیکات سدیم و سیلان/سیلوکسان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on performance of different organic coatings in protecting concrete structures against aggresive agents

نویسندگان [English]

  • Hadi Janpoor
  • Ali Alah Verdi
Department of Chemical Engineering, Iran University of Science and Thechnology
چکیده [English]

Nowadays, the supplementary protection of concrete structures exposed to aggressive media is a must. To
achieve a durable concrete structure, the use of appropriate protective methods to prevent degradation and
erosion due to aggressive environmental conditions is necessary in addition to the proper formulation of
compounds. Application of protective coatings on the surface of concrete is one way to increase the
durability of concrete. Creation of a dense layer of coating on the concrete surface effectively prevents the
penetration of water, gas, and chemical destructive ions into concrete. This technique has a determining role
in reducing the damage to the concrete structures and increasing their longevity. In this paper, the
performance of different coating in protecting concrete structures against destructive agents attack has been
reviewed. The experimental results show that organic coatings such as epoxy, polyurethane and acrylic
provide better performance against penetration of chloride ion, sulfate, carbon dioxide and water compared
to inorganic coatings and sealers, such as sodium silicate and silane/siloxane.