تأثیر نفوذ آب بر دوام پوشش‌ها و نانو کامپوزیت‌ها

نویسندگان

1 گروه شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

بررسی فرایند پیرشدگی پوشش‌ها و نانو کامپوزیت‌ها در آب دریا و محیط‌های گرم در این مقاله گزارش شده است. این مسأله بمنظور مطالعه‌ی تأثیر آب دریا و دما بر خواص ساختاری در پوشش‌های اپوکسی و پلی یورتان انجام شده است. تأثیراین عوامل بر جذب آب، نفوذ نمک، پیوندهای فیزیکی و شیمیایی در سطح و تخریب خواص مکانیکی مطالعه شده است. پارامترهای مورد آزمایش شامل زمان غوطه‌وری، دمای غوطه‌وری و تأثیر ترکیبات مختلف می‌باشد. با افزایش زمان و دمای غوطه‌وری، جذب آب افزایش می‌یابد. رطوبت منجر به تورم، شکست پیوند شیمیایی بین ماتریس و رنگدانه ها در سطح و کاهش چسبندگی و خواص مکانیکی می‌شود، همچنین در دمای بالاتر مکانیسم تخریب در پوشش پلی‌یورتان شدت می‌یابد ولی برای پوشش اپوکسی تغییر قابل ملاحظه‌ای در مدول و مقاومت کششی مشاهده نمی‌شود. لاستیکی شدن بعلت جذب رطوبت منجر به نرم شدن ماتریس می‌شود. در نانو کامپوزیت‌های آمایش شده بعلت بالاتر رفتن دانسیته شبکه‌ای شدن و ایجاد پیوندهای بیشتر در سطح مقاومت بالاتری به برابر نفوذ آب دارند، در نتیجه امروزه به طور گسترده استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of water absorption on durability of coatings and nano composites

نویسندگان [English]

  • Foroozan Gholamian 1
  • Sara Ghariban Lavasani 1
  • Faride Bataghva 1
  • Abolghasem Moraveji 1
  • Zahra Ranjbar 2
1 Department of Chemical and Chemical Engineering, Malek-Ashtar University of Technology
2 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology