پوششهای ضد خوردگی سیلانی جایگزین پوششهای تبدیلی کرومات و اثر نمک های عناصر کمیاب خاکی بر عملکرد آنها

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان

2 گروه پلیمر، دانشگاه آزاد اتسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده

تلاش جهت یافتن جایگزینی مناسب برای پوششهای تبدیلی کرومات با توجه به سمی بودن آنها از دهه 1970 میلادی آغاز شده است. در سال های اخیر سیستمهای بسیاری مورد ارزیابی وآزمون قرار گرفته اند که یکی از مهم ترین آنها پوششهای سیلانی حاوی نمکهای عناصر کمیاب خاکی جهت بهبود خواص ضد خوردگی آنها بوده است. در این مقاله مروری بر ساختار این پوششها و تاثیر عناصر کمیاب خاکی روی مقاومت به خوردگی آنها صورت گرفته و مکانیزم عملکرد آنها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-corrosion silane coatings replacement for chromate conversion coating and effect of rare earth salts on their performance

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Darmiani 1
  • Gholamreza Rashed 1
  • Iman Danaee 3
1 Department of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology Abadan
2
3 Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology