روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا در تولید تونر الکتروفتوگرافی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

روش های متعددی برای تولید تونر چاپگر لیزرجت در طول سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است که امروزه به دلیل ویژگی ها و مزایای فراوان، از روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا برای تولید تونر استفاده می شود. روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا در تولید تونر مورد استفاده در پرینتر های لیزرجت بر پایه ی مونومر های استایرن-بوتیل آکریلات در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. کوپلیمریزاسیون سوسپانسیونی استایرن/ بوتیل آکریلات در حضور پیگمنت و عامل کنترل بارالکتریکی و سایر افزودنی ها نظیر پایدار کننده و دیسپرس کننده برای بهبود پلیمریزاسیون انجام می گیرد. تاثیر تغییر غلظت و نوع پیگمنت و نوع عامل کنترل بار الکتریکی و غلظت آن نیز در خواص تونر نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. با تغییر اجزاء مورد نیاز در تولید تونر و ترکیب درصد آنها محصولاتی با خواص متفاوت خواهیم داشت که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and of toner by in situ suspension polymerization method

نویسندگان [English]

  • Seyede Fateme Andami 1
  • Maryam Ataeefard 2
  • Frhood Najafi 3
  • Mohammadreza Saeb 3
1 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
3 Department of Resins and Additives , Institute for Color Science and Technology