حذف الکترولیت و قلیا در پروسه ی رنگرزی منسوجات سلولزی با رنگزای راکتیو به کمک اصلاح سطحی ساختار سلولز

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در پی گسترش روز افزون استفاده از منسوجات سلولزی در زندگی بشری، نیاز به رنگرزی مناسب در این دسته از منسوجات در صنعت نساجی نیز، گسترش چشم گیری در جهان پیدا کرده است. رنگزاهای راکتیو، به دلیل خصوصیات مناسبی که در رنگرزی ایجاد می کنند، در سال های اخیر به مقدار زیادی در رنگرزی کالاهای سلولزی به کار گرفته شده اند. اما استفاده فراوان از این دسته از رنگزاها، مشکلاتی نیز به همراه داشته است. عمده ی این مشکلات بر اثر تاثیرات مخرب پساب حاصل از رنگرزی بر محیط زیست انسان ها حادث می شود که ناشی از استفاده ی الکترولیت و قلیا در پروسه ی رنگرزی با آن ها است. به موجب این مشکلات، سعی شد تا با اصلاح سطحی ساختار سلولز در غالب یکسری آماده سازی های اولیه پیش از رنگرزی، نیاز به حضور نمک و قلیا را در حمام رنگرزی به صفر برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remove of electrolyte and alkali from cellulose dyeing with reactive dyes by surface modific ation of cellulose

نویسندگان [English]

  • Omid Bisokhan 1
  • Atasheh Soleimani Gorgani 2
1 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology