مروری بر روش های سنتز رنگدانه های بر پایه زیرکن

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد-سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی -سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

رنگدانه‌های زیرکنی در صنعت سرامیک قدمت زیادی ندارند ولی با این وجود به خاطر مزیت‌هایی که دارند استفاده از آن‌ها روند رو به رشدی را طی کرده است. این رنگدانه‌ها برای رنگی کردن سطوح سرامیکی مانند کاشی و بدنه های بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند برای سنتز رنگدانه‌های زیرکونی، از روش‌های مختلفی استفاده شده که در حالت کلی می‌توان این روش‌ها را به روش‌های مرسوم و غیر مرسوم تقسیم بندی نمود. روش تولید صنعتی آن‌ها به روش مرسوم بوده ولی به دلیل واکنش پذیری پایین و هزینه تولید بالا، تمایل برای صنعتی کردن روش‌های دیگر مانند روش استفاده از محصول میانی و روش‌های شیمی تر افزایش یافته است. در روش محصول میانی از ماسه زیرکونی ارزان قیمت به جای زیرکونیا استفاده می‌شود و با استفاده از روش‌های شیمی تر امکان سنتز در دماهای پایین تر به دلیل همگن بودن مواد اولیه و کنترل ویژگی‌های نهایی رنگدانه امکان پذیر می‌باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی سنتز رنگدانه‌های زیرکونی با روش‌های مرسوم، استفاده از محصول میانی و روش سل- ژل پرداخته می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Review of methods for the synthesis of zircon based pigments

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidary 1
  • Maryam Hoseini Zori 2
  • Rahim Naghizade 3
  • Hmidreza Samim Banihashem 4
1 Department of Material Engineering-Ceramics, Iran University of Science and Thechnology
2 Department of Inorganic Pigment and Glaze, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Material Engineering-Ceramics , Iran University of Science and Thechnology
4 Department of Material and Metallurgy Engineering, Iran University of Science and Thechnology