مروری بر دیرسوزکننده‌ها و سازوکارهای عملکرد آن‌ها در پلیمرها و پوشش‌ها

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

دیرسوزکننده‌ها ترکیباتی هستند که برای اصلاح خواص اشتعال‌پذیری پلیمرها به آن‌ها افزوده می‌شوند. مواد مختلفی از جمله ترکیبات فسفردار، هالوژن‌دار، انواع اکسیدها و هیدروکسیدهای فلزی به عنوان دیرسوزکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر یک مکانیسم خاصی برای عملکرد دارند ولی مکانیسم‌های کلی دیرسوزکنندگی، عملکرد در فاز گاز و فاز جامد می‌باشد. برخی از این مواد تنها دارای یک مکانیسم هستند ولی عمدتاً از هر دو مکانیسم کلی برای دیرسوزکنندگی استفاده می‌کنند. در این مقاله به انواع دیرسوزکننده‌های مورد استفاده در پلیمرها و تا حد امکان به مکانیسم‌های عملکرد این مواد پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

Fire retardants and mechanism of their performance in polymers and coatings- A review

نویسندگان [English]

  • Masoud Salehi 1
  • Reza Alizade 1
  • Mohammamd Mahdavian Ahadi 2
1 Department of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
2 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology