پلیمرهای درختی: بهبوددهنده های رنگ پذیری

نویسندگان

1 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

پلیمرهای درختی Dendritic Polymers در سال‌های اخیر به عنوان یکی از جذاب‌ترین دسته از بزرگ مولکول‌ها مطرح شده‌اند چراکه ویژگی‌های منحصر به فردی را از خود نشان داده‌اند که آنها را برای کاربردهای گسترده و ویژه‌ای مناسب ساخته است. در این مقاله به معرفی و بیان ویژگی‌های عمومی این درشت مولکول-های منظم پرداخته شده است. همچنین کاربردهای این پلیمرها به عنوان بهبوددهنده رنگپذیری که در بحث رنگ‌پذیری یا رنگرزی کالاها و پلیمرها مهم است، با شاخ و برگ بیشتری بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dendritic Polymers: Dyeing Enhancers

نویسندگان [English]

  • Morteza Ganjaee Sari 1
  • Saeed Bastani 2
  • Siamak Moradian 3
1 Department of Nanomaterials and Nanocoatings, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Techno, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Dendritic Polymers has become one of the most interesting groups among macromolecules categories in recent years. That is because they have demonstrated plenty of unique properties which have made appropriate to a wide and specified range of applications. These well-defined macromolecules have been introduced and their general characteristics have been given in this paper. Besides, the application of these polymers as dyeing enhancers, which is a matter of great importance in dyeing goods and polymers, has been elaborately investigated.