مروری بر مواد الکتروکرومیک وکاربردهای آن

نویسندگان

1 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در چند سال اخیر، گرایش به مواد الکتروکروم به دلیل کاربردهای گستردهِ آن، از دستگاههای نوری گرفته تا پنجره های هوشمند در بخش معماری ساختمان و خودرو و نمایشگرها افزایش یافته است .با اعمال ولتاژ خارجی، ماده الکتروکروم قادر به تغییر رنگ برگشت پذیر می باشد. مواد الکتروکروم به دو دسته کلی مواد معدنی و مواد آلی تقسیم می شوند. مواد معدنی شامل اکسیدهای برخی از فلزات می باشند. مانند اکسید تنگستن، اکسید تیتان، اکسید کبالت و... . مواد آلی شامل پلیمرهای رسانا، متالو پلیمرها، متالوفتالوسیانین، وایولوژن و... می باشند. از مزیتهای دستگاههای الکتروکرومیک، مصرف انرژی کم، عدم نیاز به نور پس زمینه، ارزان قیمت بودن، عکس العمل سریع مواد در مقابل اعمال ولتاژ، باقی ماندن رنگ پس از قطع ولتاژ و ادغام رنگ بدون نیاز به فیلترهای رنگی می باشد. در حالت کلی دستگاه الکتروکرومیک از نظر ساختار و ماده الکتروکروم استفاده شده در آن بسیار متنوع می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of electrochromic material applications

نویسندگان [English]

  • Vahide Yeke Fallah 1
  • Atasheh Soleimani Gorgani 2
  • Shohre Rouhani 3
1 Department of Printing Science and Technolog, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology