مروری بر تهیه و کاربرد نانو ذرات طلا

نویسندگان

1 گروه سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه پژوهشی نانو فناوری ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی مواد-سرامیک، دانشگاه صنعتی شریف

4 رنگ‌های سرامیکی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

نانو ذرات طلا به عنوان موادی ارزشمند مطرح هستند که کاربردهای بسیار زیادی در انواع فیلترهای نوری، سلهای خورشیدی، کریستالهای مایع، ذخیره سازی اطلاعات، کاتالیست، حسگرهای بیولوژیکی و پزشکی و رهایش دارو داشته و دامنه ی کاربردهای آنها در حال گسترش است. رنگ در توزیع ذرات کلوئیدی طلا بسته به شکل و اندازه ذرات از قرمز تا آبی تغییر می‌کند. این امر، می تواند نوید بخش کاربرد آنها به عنوان رنگدانه در پرینترهای دیجیتال و یا لعابهای دکوری باشد. این مقاله نگاهی دارد بر روشهای سنتز، خواص نوری و کاربردهای نانو ذرات طلا با تاکید بر تاثیر شکل و اندازه بر خواص آنها

عنوان مقاله [English]

Review on Preparation and Application of Gold Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Shirin Saket 1
  • Sousan Rasouli 2
  • MohammadAli Faghihisani 3
  • Amir Masoud Aarabi 4
1 Department of Ceramics , Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Department of Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Material & Ceramics Engineering, Sharif University of Technology
4 - Department of Inorganic pigments and glaze, Institute for Color Science and Technology