سفیدی: تعاریف، مفاهیم و اندیس‌ها

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

آکروماتیک‌ها یا همان غیررنگی‌ها به نمونه‌های سفید، سیاه و خاکستری اطلاق می‌گردد. از منظر علوم رنگ، این دسته نمونه‌ها در حالت ایده‌آل با دارابودن منحنی انعکاسی هموار و بدلیل ویژگی فاقد فام و رنگ بودن بعنوان نمونه‌های خنثی نیز تعبیر می‌گردند. جالب آنکه اطلاق واژه رنگ به نمونه‌های آکروماتیک هنوز هم موضوع اختلاف اندیشمندان حوزه علوم رنگ است. از میان آکروماتیک-ها نمونه‌های سفید با اهمیت تجاری بالا در صنایعی همچون نساجی، چاپ، رنگ‌های پوشاننده سطوح و ... تولید و مصرف می‌شوند. با توجه به نیاز صنایع به کنترل کیفیت محصولات، اندیسهایی جهت ارزیابی سفیدی پیشنهاد گردید. با پیدایش مواد سفیدکننده نوری و افزایش سفیدی محصولات فرمولهای پیشین جوابگو نبوده و اندیسهای جدیدی ارائه شدند. درادامه، عیوب و کاستیهای اندیسهای ارزیاب در سنجش نمونه‌ها حوزه مطالعات بسیار قرارگرفت. تحقیقات اخیر علاوه بر بررسی توانایی فرمولهای پیشنهادی یا پذیرش شده در ارزیابی سفیدی، به مطالعه رفتار طیفی نمونه های سفید نیز می‌پردازد تا توزیع نمونه‌های مذکور را در فضاهای کاهش یافته بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achromatics: Definitions, Concepts and Indices (Part I: Whiteness)

نویسنده [English]

  • Razieh Jafari
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology