ارزیابی اثر حضور نانو رسها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پوششهای نانوکامپوزیت پلیمری

نویسندگان

1 گروه مهنسی بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت آبادان

2 دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت آبادان

3 گروه پلیمر، دانشگاه آزاد اتسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پلیمر های نانوکامپوزیتی دسته جدیدی از مواد هستند که با اضافه کردن مقدار بسیار کمی نانوذره معدنی در پلیمر خواص بسیار خوبی درآن ایجاد می کنند . شناسایی و به دست آوردن مقدار بهینه این مواد پرکننده بمنظور رسیدن به بهترین خاصیت، امر بسیار مهمی است .این مواد پرکننده باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشند و به راحتی با پلیمر ترکیب شوند، همچنین مواد پرکننده نباید کاهش چشمگیری در دیگر خواص خوب ماده ایجاد کنند و از لحاظ محیط زیستی نیز بی خطر باشند. در میان نانوپرکننده های مورد استفاده بدون شک، نانورس ها نقش مهمی را ایفا می کنند. نانورس ها ارزان قیمت، در دسترس،غیر سمی و دوستدار طبیعت هستند. نانو رس ها به دلیل ایجاد خواص بسیار خوب فیزیکی، مکانیکی، خواص ضد خوردگی و همچنین مقاومت در برابر نفوذ پذیری، حرارت و آتش گیری در پلیمر ها، بسیار کاربردی هستند. در این مقاله به معرفی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس و بررسی اثر نانو رس ها بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های نانوکامپوزیتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nanoclays effect on the physical and mechanical properties of polymer-based nanocomposite coating

نویسندگان [English]

  • Davood Jafari 1
  • Mohammadreza Shishesaz 2
  • Iman Danaee 2
1 Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology
2 Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology
3
چکیده [English]

Polymeric nanocomposites are a new class of materials which obtain specific properties by adding small amounts of nanoparticles in polymer. In order to reach the best properties, Identification and achievement of optimum amounts of nano-filler materials is a very important problem. These filling material must be economical and compatible with the polymer. The nano-filler materials must be environmental friendly and don’t cause a significant reduction in other properties of polymer. Among existing nano-fillers, nanoclay particles due to their appropriate properties has an abundant usage. Nanoclays are inexpensive, accessible, non-toxic and environmental friendly. They have good physical, mechanical and anticorrosion properties and also showing acceptable permeability, thermal and also flame resistance in polymer matrix. In this paper the polymer-clay nanocomposites have been described and the effect of nanoclay filler on physical and mechanical properties of resultant nanocomposites have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymer nanocomposites
  • Clay
  • physical and mechanical properties