آلاینده های نشر شده از چاپگرهای لیزری: مروری بر روشهای شناخت و اندازه گیری

نویسندگان

1 گروه رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

نظر به اهمیت کیفیت بالای هوای داخل در محیط‌های بسته و از آن جایی که به طور متوسط روزانه 80 از زمان افراد در این محیط های بسته داخلی سپری می شود، کیفیت هوا بر عملکرد و سلامت افراد تأثیر به سزایی دارد تا کنون. منابع آلاینده متفاوتی برای محیط های بسته داخلی شناخته شده اند که یکی از اصلی ترین آن ها دستگاه های الکترونیکی و چاپگرها هستند. آلاینده های خطرناکی شامل انواع آلاینده های آلی و غیر آلی، ذرات ریز معلق، ذرات بسیار ریز معلق و ازن که هر یک به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر سلامتی انسان دارند، از قسمت های مختلف چاپگرها منتشر می شوند. چاپگرها از قسمت های متفاوتی تشکیل شده اند و مطالعات نشان داده که امکان نشر آلاینده ها از تمامی این قسمت ها وجود دارد. به طور کلی باید در نظر داشت که عوامل مختلفی از قبیل نوع چاپگر، شرایط دمایی فیوزینگ و ... بر این انتشار مؤثر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده، چاپگرهای لیزری آلایندگی بیشتری نسبت به دیگر انواع چاپگرها و سایر دستگاه های الکترونیکی دارند. از آنجایی که چاپگرهای لیزری یکی از متداول ترین نوع چاپگرها، در تمامی محیط ها اعم از خانگی، اداری و ... می باشند، از این رو در این بررسی چاپگرهای لیزری مد نظر قرار گرفتند. جهت سنجش آلاینده های نشر شده از چاپگرها، دو روش متداول و پذیرفته شده موجود است. اندازه گیری در محیط واقعی و انداز گیری در محفظه ای که مطابق استاندارد 9-16000 ISO ساخته شده باشد. دستگاه های مورد استفاده جهت شناسایی آلاینده ها عبارتند از، کروماتوگرافی گازی و اسپکترومتری جرمی GC/MS جهت شناسایی آلاینده های آلی، از دستگاه توزیع اندازه ذرات PSA جهت شمارش و تعیین اندازه ذرات نشر شده و از دستگاه سنجش ازن جهت اندازه گیری میزان ازن نشر شده و دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF جهت شناسایی عناصر غیر آلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of methods for identifying and measuring pollutant emission from laser printers

نویسندگان [English]

  • Narges Mortaji 1
  • Mohammad Ebrahim Olya 2
  • Maryam Ataeefard 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Indoor air quality is one of the significant issues. Nowadays, people spend more than 80 of their time in an indoor environment, so the quality of air can have influential effects on people`s health. Many pollution sources are known so far. One of the important is electronic devices and printers. Volatile organic compounds VOCs, particulate matters, ultra-fine particulate matters and ozone are emitted from these devices. A printer is made of several parts that the pollutant can be emitted from them. Generally, there are some effective parameters on emitting such as temperature of fusing, kind of printers and …. In this research, we focused on laser printers because this is one of the common printers in every environment such as home, school and … whereas they are the biggest group of pollutant printers. Real room and chamber measurement are two types to measuring the amount of pollutants. ISO 16000 is the acceptable standard for measuring in the chamber. Gas chromatography and mass spectroscopy GC/MS to detect the volatile organic compounds, particle size analyzer to detect and count the particulate matters, and ozone analyzer to identify the ozone, X ray flourscence to detect the inorganic compound were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser printers
  • Indoor air quality
  • Volatile organic pollutants
  • Particulate matters