مروری بر بازدارنده‌های خوردگی سبز پایه گیاهی

نویسندگان

1 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

استفاده از بازدارنده های خوردگی دوست دار محیط زیست در محلول های شستشوی اسیدی سطوح فلزی پیش از اعمال پوشرنگ بسیار مورد توجه است. استخراج عصاره گیاهان به عنوان منابع فراوان و ارزان از جمله روش های مورد استفاده برای حصول بازدارنده های دوست دار محیط زیست می باشد. در این مقاله به روشهای عصاره کشی گیاهان همراه با طیفی از گیاهان که برای بازدارندگی خوردگی مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته شده است. همچنین سازوکارهای بازدارندگی آندی، کاتدی و مخلوط برای محیط های خورنده و زمینه های فلزی مختلف معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on green corrosion inhibitors based on plants

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavian 1
  • Reza Abdolahzadeh 2
1 Corrosion and Surface Coating Department, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Sahand University of Technology
چکیده [English]

The use of ecofriendly corrosion inhibitors in acid cleaning solutions for metals surface before coating application is of particular interest. The extraction from plants as abundant and cost-effective resources is one of approaches to obtain ecofriendly corrosion inhibitors. This paper introduces the extraction methods and the variety of the plants used to prepare corrosion inhibitors. In addition, the inhibition mechanisms anodic, cathodic and mixed for various corrosive acid solutions and metallic substrates are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion inhibitors
  • Acid solutions
  • Plant extracts
  • Green materials