پوشش‌های سیلانی سطوح گالوانیزه: مروری بر روشهای سل-ژل برنشانی، پارامترهای موثر بر خواص و روشهای ارزیابی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند

2 پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله سازوکارهای برنشانی ترکیبات سیلانی بر روی سطح گالوانیزه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این رابطه عوامل مؤثر در واکنش‌های آبکافت و تراکم شامل گروه‌های عاملی آلی، pH، زمان، دما، غلظت عامل سیلانی و نیز سایر عوامل مؤثر در کیفیت پوشش هیبریدی حاصله شامل آماده‌سازی محلول، افزودنی‌ها و نقش غلظت آنها بیان شده‌اند. به علاوه روش‌های برنشانی شامل برنشانی با اعمال جریان و بدون آن و تاثیر آن بر کیفیت پوشش حاصله مورد بحث قرار گرفته است. همچنین روش‌های ارزیابی کیفیت پوشش سیلانی حاصله شامل FTIR، XPS، SEM، Tof-SIMS و NMR معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Silane films on galvanized surfaces: A review on the sol-gel deposition methods, influential parameters and characterization methods

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Chizari 1
  • Zahra Ranjbar 2
  • Mohammamd Mahdavian Ahadi 3
1 olymer Engineering Departmen, Sahand University of Technology
2 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Galvanized steel needs surface preparation before application of paint coatings to enhance adhesion and corrosion resistance. Surface preparation usually includes physical and/or chemical cleaning and conversion coating process. Conversion coating provide higher corrosion resistance and better adhesion to the polymeric top coat leading to longer lifetime. Chromate based conversion coatings were widely used in industrial applications for their considerable corrosion resistance. However; it showed carcinogenic and toxic effect for human and environment, which led to the replacement of these coatings. One of the replacements is silane compounds which are considered as green compounds due to the restricted side effects on human and environment. It is shown that these compounds have considerable corrosion resistance and in particular cases higher than that of chromate compounds. This paper reviews the parameters affecting the deposition of the organosilanes on galvanized steel, dopants effects and the methods used for characterization and evaluation of the deposited film properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galvanized
  • surface preparation
  • Organosilanes
  • corrosion
  • Adhesion