عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی

نویسندگان

1 مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

ترجیح رنگی بیانگر سلیقه ی شخصی افراد بوده و امروزه بعنوان یک موضوع مهم مورد بررسی قرار میگیرد چرا که بر عوامل مختلفی از قبیل خرید و فروش تاثیرگذار است. اما این که چرا ترجیح در بین افراد مختلف متفاوت است و چه مواردی بر این ترجیح اثر میگذارد موضوعی است که تابحال در مقالات متعددی به آنها پرداخته شده است. از جمله این عوامل خلوص، روشنایی ، فام رنگ، اشیای استفاده شده در قالب یک رنگ و همینطور خصوصیات فرد مشاهده کننده نظیر فرهنگ، جنسیت، سن و به تبع آن تجربه ی فرد میباشد. در بررسی بین رنگ های متفاوت و ببینده های متفاوت با خصوصیات متنوع در اکثر اوقات نتایج نشان دهنده ی ترجیح رنگی بیشتر برای برخی از رنگ های خاص ازجمله رنگ آبی و یا ترجیح رنگی کمتر برای رنگ هایی مانند زرد و قهوه ای هستند، پس عواملی هم وجود دارند که بین افرادی با فرهنگ و سن های مختلف یکسان باشند. در این مطالعه به هرکدام از این عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی به اختصار پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on color preference

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Sadat Moosavi 1
  • Saeideh Gorji Kandi 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technolog, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer & Color Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Color preference mostly indicates individual personality and taste expression. The topic of color preference is very attractive these days since it affects the demand and sales of merchandize. The reasons behind individual color preferences has been studied and published numerous times. The researchers are trying to find the answer to the differentiator factors of each individual color of choice. Preliminary factors are color saturation, brightness, hue, context in addition to the personality and taste of the observer which is affected through culture, sex, age and life experiences. There are colors that are more preferable by most viewers regardless of their individual differentiating factors, such as Blue. On the other hands, there are colors that are less favorable by most viewers like Brown and Yellow. Therefore we can conclude that there is some similarity in some differentiating factors among different people with different ages and cultures that make viewers favor one color and dislike another most of the time. In this article some of these factors influencing the color preference are presented briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color preference
  • Hunter-gatherer societies
  • Ecological valance theory