مروری بر خصوصیات رنگرزی و ثباتی الیاف پلی لاکتیک اسید

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

افزایش آگاهی‌های زیست محیطی، قیمت نفت خام و چالش‌های مربوط به گرم شدن زمین، سبب گردید توجه و علاقه به زیست پلیمرها افزایش یابد. از آنجا که این پلیمرها از منابع تجدید پذیر بدست می‌آیند و زیست تخریب پذیرند، در مقایسه با پلیمرهای با پایه ترکیبات نفتی، دارای حداقل آثار منفی بر محصولات ساخته شده از آن‌ها هستند. یکی از پلیمرهای زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر، پلی‌لاکتیک اسید PLA است که طی سال‌های اخیر در منسوجات با کاربردهای مختلف، مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، رنگرزی الیاف PLA مرور گردیده است. تأثیر شرایط رنگرزی از جمله دما، زمان، pH حمام رنگرزی، ساختار ماده رنگزا و رنگرزی در شرایط امواج ماوراء صوت، بررسی گردیده است. همچنین مقایسه میزان رمق‌کشی الیاف PLAو PET و ثبات‌های رنگرزی الیاف PLA نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dyeing and fastness properties of polylactic acid fibres: A review

نویسندگان [English]

  • Shirin Bayati
  • Mohammad Ali Tavanaie
Department of Textile Engineering, University of Yaz
چکیده [English]

Attention to biopolymers has been increased due to increase of the environmental awareness, crude oil price and challenges of earth warming. Because of the polymers derived from renewable sources, using these compounds have the lowest negative effects on the final products as comparing to oil-based polymers. One of the most important biocompatible and biodegradable polymer is polylactic acid PLA, which has been used in the textiles with different applications. In the present study, dyeing process and fastness properties of the PLA fibers were reviewed. Effects of dyeing condition such as, temperature, time, dye bath pH, dyes structure and dyeing at ultrasonic wave medium were considered. Also exhaustion values of the PLA and PET fibers were compared and dyeing fastnesses of PLA fibers were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyeing process
  • Poly(lactic) acid fibers
  • exhaustion
  • Dyeing fastness