مروری بر پوشش‌های فوتوکاتالیست تصفیه کننده هوا

نویسندگان

1 پوشش های آلی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 گروه پلیمر، رنگ و رزین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

چکیده

روش اکسیداسیون فتوکاتالیستی یکی از روش‌های تصفیه هوا و تجزیه آلاینده‌های آلی مانند فرمالدهید و ترکیبات آلی فرار VOCs، باکتری‌ها و سایر مواد شیمیایی تحت نور UV می‌باشد. یکی از عمده‌ترین موارد استفاده از فتوکاتالیست‌ها در پوشش‌های ساختمانی است. فتوکاتالیست‌ها معمولا در اثر نور، رادیکال‌هایی با فعالیت بالا از مولکول‌های آب و اکسیژن تولید می‌کنند. این رادیکال‌ها سپس تشکیل واکنش‌های زنجیره‌ای اکسیداسیون و احیا داده که بعد از تکمیل زنجیره واکنش‌ها، محصولات نهایی باید آب و دی‌اکسیدکربن باشند. در صورتی که واکنش‌ها به طور کامل انجام نشوند، تعداد زیادی محصولات جانبی می‌تواند شکل بگیرد که ویژگی آن‌ها به‌خوبی شناخته نشده است. در این مقاله، مکانیزم عملکرد فتوکاتالیست‌ها، فتوکاتالیزورهای معمول، تحقیقات انجام شده در زمینه بهبود کارایی و عملکرد فتوکاتالیست‌ها، دلایل غیرفعال‌سازی آنها، چگونگی بررسی کارایی PCOها، مشکلات موجود در استفاده از این مواد و محصولات جانبی تولید شده از آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of photocatalytic coatings for air purification

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Zargaran 1
  • Narges Azadvar 2
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Housing and Urban Development Research Center
2 Department of Resins and Additives, Islamic Azad University,West Tehran Branch
چکیده [English]

Photocatalytic oxidation is one of the air purification methods for organic pollutant deterioration such as formaldehyde, Volatile organic compounds, bacteria and other chemicals under UV lights. One of the major applications of photocatalyst is in building coatings. Radicals are formed when a photocatalyst is subjected to radiation. The end products of these chain reactions are water and carbon dioxide, if the reactions are fully completed mineralization. If mineralization does not take place, then a great number of side products can be formed, whose properties are not well understood. In this paper performance of photocatalysts, usual and typical photocatalyst, the ways for improvement of photocatalysts performance, deactivation, performance evaluation of PCO air purification, intermediates production and problems were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photocatalysts
  • Air purification
  • Coatings
  • UV light
  • Air quality improvement